Agenda activiteiten Agenda activiteiten

(de activiteiten zijn in de Kurioskerk tenzij anders vermeld)

AGENDA:

Ma 27 mei 16.00u
           Moderamen
Ma 27 mei 19.30u
           Algemene Kerkenraad
Wo 29 mei 10.00u
          Koffieochtend
Wo 29 mei 14.00u
          Seniorenkoor ‘Avondzegen’
 

VERWACHT:

n.n.b.


VELE HANDEN, licht werk

Alhoewel heel veel gemeenteleden taken verrichten binnen onze wijkgemeente, zijn er nog veel meer mensen nodig!
Er zijn vacatures in de wijkkerkenraad, de bloemencommissie, wijkposten en wijkbezoekers en ‘beamisten’.
Ook hebben we nog vrijwil­ligers nodig voor het oud papier (Malawi) en het kerkrijden. Dit alles onder het motto: vele handen maken licht (en mooi) werk.

Meedoen

Mocht u belangstelling hebben voor een taak in en voor de kerk, dan kunt u dit kenbaar maken per mail of telefoon bij de scriba (zie bij Contact).
 

 
Activiteiten gemeente Activiteiten gemeente

Kurioskuier

Elke 3e maandag v/d maand 19.00 – 20.00u.
(Niet in juni t/m aug)

Wandelen nodigt uit om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan, los te komen van alledaagse zaken en stil te staan bij allerlei levensvragen.
We verzamelen bij de Kurioskerk en lopen ongeveer een uur in de omgeving van de Kurioskerk. Na afloop is er gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken. Iedereen mag meedoen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Wandelt U mee?

Gebedskring

Elke 1e maandag v/d maand van 19.00 – 19.30u.
(Niet juni t/m aug)

Gebed is de levensadem van iedere christen. Bidden is praten met God. Hem laten delen in alle facetten van je leven en er op vertrouwen dat Hij ook luistert.
Er wordt gebeden voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurd. Wij mogen in vertrouwen bidden zoals we lezen in Fil. 4:6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
Van harte uitgenodigd.