Erediensten Erediensten

Weet dit
In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)


Kerkomroep

Luister hier naar onze diensten
op kerkomroep.
Herbeluisteren kan tot een half jaar terug!

Rooster van diensten

Collecten:
  • De collectedoelen en rekeningnrs staan bij de liturgie op de Nieuwsbrief.
  • Giften graag zelf overmaken als u diensten niet kunt bezoeken.
  • Zie ook algemene info bij Rekeningnummers.
 

Reguliere kerkdiensten Kurioskerk zijn per 11 oktober vervallen (RIVM-regels van kracht)

Online-Dienst: zo 18 oktober 9.30u
Voorganger: ds. Joh. Bakker
Bijzonderheden: geen

Online-Dienst: zo 25 oktober 9.30u
Leiding: ds. M. Mink
Bijzonderheden: geen

Online-Dienst: zo 1 november 9.30u
Voorganger: ds. J. Lammers
Bijzonderheden: geen

Online-Dienst: zo 8 oktober 9.30u
Voorganger: n.n.b.
Bijzonderheden:
terug