Erediensten Erediensten

Weet dit
In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)


Kerkomroep

Luister hier naar onze diensten
op kerkomroep.
Herbeluisteren kan tot een half jaar terug!

Rooster van diensten

De collectedoelen en de rekeningnummers staan
bij de liturgie op de Nieuwsbrief.
Giften graag zelf overmaken.
 

Dienst voor: zo 2 augustus 2020
Voorganger: mw. N. Bernsten
Ambtsdrager: Wieger Romkema
Technicus: Hein van de Lageweg

Dienst voor: zo 9 augustus 2020
Voorganger: Ds. I. van der Pol
Ambtsdrager: Mirna van de Lageweg
Technicus: Gineke Brouwer

Dienst voor: zo 16 augustus 2020
Voorganger: Ds. J. Hilverda
Ambtsdrager: Willie ten Hoeve
Technicus: Gineke Brouwer

Dienst voor: zo 23 augustus 2020
Voorganger: ds. Joh. Bakker
Ambtsdrager: Hannie van Beilen
Technicus: Menne Pieter Brouwer
 
terug