Erediensten Erediensten
  • Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om te activeren.


  • Komende diensten

zo 22 mei 9.30u
Voorganger: ds. J.Lammers
Bijzonderheden: -

do 26 mei 9.30u
Voorganger: ds. A.H. Boschma
Bijzonderheden: HEMELVAARTSDAG

zo 29 mei 9.30u
Voorganger: mw. Nelleke Bernstsen
Bijzonderheden: -

zo 5 juni 9.30u
Voorganger: ds. Peter Elzinga
Bijzonderheden: PINKSTEREN

zo 12 juni 9.30u
Voorganger: ds. Cees Kant
Bijzonderheden: dir. Christenen voor Israël Int.
  • Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug