Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om te activeren.


De diensten in september en oktober

 
3 september 9:30 Ds. Inge de Rouwe
Viering Heilig Avondmaal
 
10 september 9:30 Open Doors spreker
 
10 september 19:00 Mevr. Alie Brouwer-Meindertsma
Zingen in de Kurioskerk
 
17 september 9:30 Ds. Inge de Rouwe
Startdienst
 
17 september 19:00 Ds. Peter Elzinga
Johannes de Heer  zangdienst
 
24 september 9:30 Ds. Inge de Rouwe
 
1 oktober 9:30 Ds. Peter Elzinga
Israëlzondag
 
8 oktober 9:30 Mevr. Nelleke Berntsen
 
15 oktober 9:30 Ds. Inge de Rouwe
 
22 oktober 9:30 Mevr. Alexandra Matz
 
29 oktober 9:30 Ds. Marius Koppe
 
29 oktober 19:30 Mevr. Alie Brouwer-Meindertsma
Zingen in de Kurioskerk
 
 

Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug