Erediensten Erediensten

Weet dit
In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)


Kerkomroep

Luister hier naar onze diensten
op kerkomroep.
Herbeluisteren kan tot een half jaar terug!

Rooster van diensten

Collecten:
  • De collectedoelen en rekeningnrs staan bij de liturgie op de Nieuwsbrief.
  • Giften graag zelf overmaken als u diensten niet kunt bezoeken.
  • Zie ook algemene info bij Rekeningnummers.
 

Tijdens kerkdiensten zijn de RIVM-regels van kracht

Vanaf 29 november kan de gemeente weer naar kerk!

Dienst: zo 29 november 9.30u
Voorganger: mw. A.G. Brouwer
Bijzonderheden: 1e Advent

Online-Dienst: zo 6 december 9.30u
Voorganger: mw. H. Plantinga-Folkertsma
Bijzonderheden: 2e Advent

Online-Dienst: zo 13 december 9.30u
Voorganger: ds. G. Wessels
Bijzonderheden: 3e Advent
 
terug