Erediensten Erediensten
Weet dit
In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)
 

► Luister naar onze diensten
op kerkomroep: klik op logo

NB: Herbeluisteren kan tot een half jaar terug!


► Rooster van diensten

NB: De liturgie komt tegen die tijd op de Nieuwsbrief te staan!
 
Dienst op Opnamedatum Voorganger Ambtsdrager / tevens welkom
 
Bijzonderheden
Zo 19 april Vr 17 april 13.30u Ds. Joh. Bakker Willie ten Hoeve  
Zo 26 april Wo 22 april 13.30u Ds. H.M. Jansen Attje Krol Schriftlezing:  Attje
Zo 3 mei Vr 1 mei 13.30u Mark de Jager Menne Pieter Brouwer  
Zo 10 mei Vr 8 mei 13.30u Ds. J. Bakker Willie ten Hoeve  
Zo 17 mei Vr 15 mei 13.30u Nelleke Berntsen Wieger Romkema  
Do 21 mei Vr 15 mei 15.00u Nelleke Berntsen Wieger Romkema  
Zo 24 mei Wo 20 mei 13.30u Froukje Wesseling Menne Pieter Brouwer
(of Alie Brouwer)
Schriftlezing:
Menne Pieter (of Alie)
Zo 31 mei Vr 29 mei 13.30u Ds. Joh. Bakker Alie Brouwer  
Zo 7 juni Vr 5 juni 13.30u Ds. M. Mink Willie ten Hoeve  
Zo 14 juni Vr 12 juni 13.30u Nelleke Berntsen Wieger Romkema  


 
terug