Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Luister & kijk hier naar onze diensten op kerkomroep. Dat kan tot een half jaar terug!

Collecten

  • De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
  • Giften graag zelf overmaken als u de dienst niet bezoekt.
  • Zie ook algemene info bij Rekeningnummers.

RIVM-regels

Bij kerkbezoek zijn de RIVM-regels van kracht. U wordt daarom dringend verzocht:

  • zich aan de geldende richtlijnen te houden
  • de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  • bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

Komende diensten

Kerkbezoek (met RIVM-regels) sinds 7 maart weer mogelijk

zo 18 april 9.30u
Voorganger: ds. G. Wessels
Bijzonderheden: -

zo 25 april 9.30u
Voorganger: ds. P.R. Beintema
Bijzonderheden: -

zo 2 mei 9.30u
Voorganger: ds. Joh. Bakker
Bijzonderheden: -

zo 9 mei 9.30u
Voorganger: ds. N. de Jong-Wiersema
Bijzonderheden: -


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)

terug