Erediensten Erediensten
  • Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om te activeren.


  • Komende diensten

zo 18 september 19.00u
Voorganger: ds. Inge de Rouwe
Bijzonderheden: Joh. de Heer-zangdienst
m.m.v. Chr. Mannenkoor Assen.

zo 25 september 9.30u
Voorganger: ds. Inge de Rouwe
Bijzonderheden: Bevestigiing en Afscheid ambtsdragers.

zo 2 oktober 9.30u
Voorganger: mw. A. Brouwer-Meindertsma
Bijzonderheden: Israël-zondag

zo 9 oktober 9.30u
Voorganger: ds. Joh. Bakker
Bijzonderheden: -
 
  • Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug