Erediensten Erediensten
  • Kerkomroep

Luister & kijk hier naar onze diensten op kerkomroep. Dat kan tot een half jaar terug!

  • RIVM-regels

Bij kerkbezoek zijn de RIVM-regels van kracht. U wordt daarom dringend verzocht:

  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven
  • Komende diensten

zo 19 september 9.30u
Voorganger: ds. P.J. Elzinga
Bijzonderheden: Startzondag

zo 26 september 9.30u
Voorganger: ds. I. de Rouwe
Bijzonderheden: Bevestiging en afscheid ambtsdragers

zo 3 oktober 9.30u
Voorganger: ds. I. de Rouwe
Bijzonderheden: Israëlzondag

zo 10 oktober 9.30u
Voorganger: ds. A.E. Veerman-van Dijk
Bijzonderheden: -

 
  • Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften mag u overmaken als u de dienst niet bezoekt.
► Zie ook algemene info bij Rekeningnummers.
 

Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)

terug