Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om te activeren.


De diensten in november

5 november
 
9:30 Ds. Inge de Rouwe
Doopdienst
m.m.v. Spirit
12 november 9:30 Ds. Peter Elzinga
Viering Heilig avondmaal
12 november 19:00 Ds. N. de Jong- Wiersema uit Sneek
Johannes de Heer dienst
m.m.v. Edoza
19 november 9:30 Dhr. Johan Helfferich uit Oudebildyk
26 november 9:30 Ds. Inge de Rouwe en Ds. Peter Elzinga
Gedachteniszondag
 

Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug