Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Luister & kijk hier naar onze diensten
op kerkomroep.
Dat kan tot een half jaar terug!
 

Collecten

  • De collectedoelen en rekeningnrs staan bij de liturgie op de Nieuwsbrief.
  • Giften graag zelf overmaken als u diensten niet kunt bezoeken.
  • Zie ook algemene info bij Rekeningnummers.

RIVM-regels

Bij kerkbezoek zijn de RIVM-regels van kracht. U wordt daarom dringend verzocht:

  • zich aan de geldende richtlijnen te houden
  • de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  • bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

Rooster van diensten

Voorlopig alleen ONLINE-diensten


zo 17 januari 9.30u
Voorganger: ds. T.G. van der Linden
Bijzonderheden: -

zo 24 januari 9.30u
Voorganger: ds. N. de Jong-Wiersema
Bijzonderheden: - 

zo 31 januari 9.30u
Voorganger: ds. Kees Kant
Bijzonderheden: bekend van Christenen voor Israël

zo 7 februari 9.30u
Voorganger: mw. A.G. Brouwer
Bijzonderheden: geen 


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)

terug