Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om naar de Kerkomroep te gaan.

De diensten in april

7 april 9:30   Ds. van Olffen, Menaam
14 april 9:30   Ds. Peter Elzinga
14 april  19:00   Alie Brouwer – Meindertsma
Zingen in de kerk
 
21 april 9:30   Ds. Inge de Rouwe
28 april 9:30   Rebecca de Kok
viering jubileum Patrimonium


Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug