Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om naar de Kerkomroep te gaan.

De diensten in juni
 

2 juni 9:30   Ds. Rob Bergsma, Beritsum
9 juni 9:30   Alie Brouwer - Meindertsma
9 juni  19:00   Alie Brouwer – Meindertsma
Zingen in de kerk
 
16 juni 9:30   Ds. Inge de Rouwe
Heilig Avondmaal
 
23 juni     Ds. Peter Elzinga
Openlucht dienst
 
30 juni. 9:30   Ds. Van 't Kruis, Akkrum

De diensten in Juli

 
7 juli 9:30   Ds. Marius Koppe uit Dokkum
14 juli 9:30   Ds. Peter Elzinga
21 juli 9:30   Mevr. Anneke Bouw uit De Westereen
28 juli 9:30   Mevr. Tineke Bosma uit Dokkum


Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug