Erediensten Erediensten

Kerkomroep

Volg onze diensten via Kerkomroep
Dat kan LIVE of LATER (tot een half jaar terug!).
Klik op het icoontje om te activeren.


De diensten in April

2 april 9:30 Ds. J. v.d. Veen uit Sneek
Palmpasen
m.m.v. Spirit
 
7 april 19:30 Ds. Inge de Rouwe
Goede vrijdag
 
9 april 9:30 Ds. Peter Elzinga
1e Paasdag
 
16 april 9:30 Ds. Margje Mink uit Sneek
 
23 april 9:30 Ds. Inge de Rouwe
 
30 april 9:30 Mevr. N. Berntsen uit Leeuwarden

De diensten in Mei

7 mei
 
9:30 Mevr. Alexandra Matz
14 mei
 
9:30 Ds. Peter Elzinga
 
14 mei 19:00 Mevr. Alie Brouwer Meindertsma
Zingen in de kerk
 
21 mei 9:30 Ds. Jan Lammers, Beekbergen
 
28 mei 9:30 Ds. P. Elzinga
1e Pinksterdag
m.m.v. Evangelisatiekoor
 


Collecten

► De collectedoelen en rekeningnrs staan ook op de Nieuwsbrief.
► Giften kunt u ook overmaken. Zie ook de info bij Rekeningnummers.

Weet dit

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. (...) Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven.
(1 Korinthiërs 1: 18-21  NBG51)
terug