Geplande erediensten Geplande erediensten

- Onze diensten (her)beluisteren via internet. Klik hier: kerkomroep

- Voor aansluiting op kerkradio: neem contact op met uw (wijk)diaken.


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding,
in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest
die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis,
opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden,
tot eer van Gods grootheid.
  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)


21 juli 9.30 uur / eredienst
voorganger: ds. R. Praamsma


28 juli 9.30 uur / eredienst
voorganger: dhr. M. de Jager


Zo 4 augustus 9.30u / eredienst
voorganger: Ds. A. Bouman


Zo 11 augustus 9.30u / eredienst
voorganger: Ds. W.M. Schinkelshoek


Zo 18 augustus 9.30u / eredienst
voorganger: Ds. E.P. Muilwijk-Huis


Zo 25 augustus 19.00u / zangdienst
Zingen in de Kurioskerk

terug