Geplande erediensten Geplande erediensten

- Onze diensten (her)beluisteren via internet. Klik hier: kerkomroep

- Voor aansluiting op kerkradio: neem contact op met uw (wijk)diaken.


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding,
in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest
die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis,
opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden,
tot eer van Gods grootheid.
  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)

 

 

26 mei 9.30 uur / eredienst
voorganger: ds. A.E. Veerman- van Dijk

26 mei 19.00 uur / themadienst 'Lopen op het water'
uitvoering: gospelkoor Sjammasj

Een complete dienst met humor en diepgang.
Voor jeugd en ouderen.
Met bezinning en aanzet tot actie.
Met liederen, sketches, samenzang en een overdenking.
 

2 juni 9.30 uur / eredienst
voorganger: ds. Joh. Bakker

 

9 mei 9.30 uur / Pinksterdienst
voorganger: mw. N. Berntsen


 
terug