Geplande erediensten Geplande erediensten

► Onze diensten zijn direct of achteraf te beluisteren via internet op kerkomroep


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)
 

 

►Zo 24 november 9.30u / Gedachteniszondag
ds. Joh. Bakker

Wij gedenken de broeders/zusters die het afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan
 

►Zo 24 november 19.00u / Zingen in de Kurioskerk
Mw. A. Brouwer

 

►Zo 1 december 9.30 uur / Eredienst 1e Advent
Mw. Thelma Schoon

 

►Zo 8 december 9.30u / Eredienst 2e Advent
Ds. D. de Jong

terug