Geplande erediensten Geplande erediensten

► Onze diensten zijn direct of achteraf te beluisteren via internet op kerkomroep


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)
 

 

Zo 15 september 9.30u / Startzondag
mw. N. Berntsen, Leeuwarden

 

Zo 22 september 9.30u
ds. J. Lammers, Beekbergen

 

Zo 29 september 9.30u
ds. G. Wessels, Stiens

 

Zo 29 september 19.00u / Joh. de Heer zangdienst
ds. H.M. Jansen, Tuk.

M.m.v. Interkerkelijk Mannenkoor Drachten

 
terug