Wie wij zijn Wie wij zijn

Leeuwarden Huizum-West

Onze wijkgemeente Leeuwarden Huizum-West vormt samen met de wijkgemeente Huizum-Oost de Protestantse kerk Leeuwarden-Huizum. Zij is ontstaan op 1 januari 2006 door het verenigen van de Gereformeerde en Hervormde kerken van Leeuwarden-Huizum. De diensten van onze wijkgemeente vinden plaats in ons kerkgebouw de Kurioskerk en daarbij

bent U van harte WELKOM!

Kurioskerk

De naam Kurioskerk is van het Griekse woord 'Kurios', zoals Thomas uitroept in Joh. 20: 28 "Mijn Heere (=Kurios) en mijn God". Kurios betekent 'Heer, Meester, Eigenaar' en zegt dus wat Jezus Christus voor ons gelovigen is.

De Kurioskerk is prachtig gelegen aan de rondweg van Leeuwarden en heeft naast de kerkzaal nog meerdere ruimtes voor diverse bijeenkomsten. Het kerkgebouw is een ontwerp van architect J. Vegter en in gebruik genomen op 1 oktober 1964. Het huidige orgel (maker Bakker & Timmenga, Leeuwarden) kwam er pas in 1973.

Water & Geest

In de kerkzaal bevindt zich op de achterwand van het liturgisch centrum een groot houten wandplastiek van kunstenaar Jan Murk de Vries. Het verbeeld ‘Water en Geest’ en werd geplaatst in 1995.

 

 
Identiteit Huizum-West Identiteit Huizum-WestOnze identiteit/profiel

Wij nemen de Bijbel als grondslag voor het leven en geloven dat het mooiste geschenk dat de mens ooit ontving is, dat God zélf, in Jezus Christus, naar de aarde kwam.
 
Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.
Wij willen midden in de samenleving staan en vanuit die positie bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer volgen. Dat is verwoord in ons BELEIDSPLAN.

Gemeente zijn

Wij vinden het belangrijk om een hechte, open en gastvrije gemeente te zijn. Daarom organiseren we naast de zondagse erediensten allerlei activiteiten die zorgen voor groei in het geloof, samenbinding en gemeenteopbouw.

Kerk naar buiten

Als kerk zijn we er niet voor onszelf. We hebben een opdracht in deze wereld. Helemaal niet ingewikkeld: gewoon er zijn als een licht in onze omgeving. Iets laten zien van de liefde van God die we zien in Jezus Christus. Hoe? Ondek het zelf in de ontmoeting met ons.