Bijbelkring Bijbelkring

Vooraf

Aanmelden
Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!
Voorbereiding
Het is altijd raadzaam ter voorbereiding het opgegeven Bijbelgedeelte te lezen, dan weet u weer wat er staat en waar het over gaat. Wat wij schrijven en zeggen kan hieraan getoetst worden. Gebruik liever de Statenbijbel of de NBG51. Moderne vertalingen zijn minder geschikt voor Bijbelstudie, omdat hierin niet de brontekst maar de leesbaarheid leidend is.

Seizoen 2022/23:

Bijbelkring: De bijbel door in 3 jaar

Wanneer: Een keer p/maand 19.30 - 21.30 uur op maandag bespreken van het gelezene.
Lees mee om de Bijbel in 3 jaar tijd helemaal te lezen. De lezers ervaren het als zeer verrijkend en vaak ook als zeer verrassend. Wilt u meelezen? Doe het vooral. U kunt op elk moment instappen. De bedoeling is om elke maand in een kleine groep erover te spreken. Het leesschema komt steeds in de Nieuwsbrief te staan.

Bijbelkring Israël: Het boek 'Totdat..."

Leiding: mw. E. Busz.
Wanneer: dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur.

Data: di 20 september, di 4 oktober, di 8 november, di 13 december, di 10 januari, di 14 februari, di 14 maart, di 11 april (reservedatum)

Dit seizoen gaan we verder met het boek 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten) van ds. Willem J.J. Glashouwer. Over gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als aan de voorwaarden zijn voldaan. We beginnen in september met hoofdstuk 6. Iedereen is welkom, ook als u nog niet eerder meedeed.
 

Studieavond ds. Kees Kant

Spreker: ds. Kees Kant
Informatie: cvi/agenda
Wanneer: Dinsdag 30 maart 2023 om 19.30 uur.
Nadeere informatie volgt nog!
Ds. Kant is directeur van Christenen voor Israël International.

MiddagBijbelkring:
Joodse feesten in Christelijk licht

Leiding: ds. P. Elzinga
Wanneer: data n.n.b.. Tijd: 15.00 – 17.00 uur.
Het onderwerp zal zijn “Joodse feesten in Christelijk licht”. Dit thema is ontstaan naar aanleiding van een boekje van dr. Simon Schoon uit 1988. Hij is jarenlang voorzitter geweest van de stichting OJEC, een overlegorgaan tussen Joden en Christenen. Hij weet dus waarover hij spreekt.  We hebben allemaal wel eens gehoord van de sabbat, de grote verzoendag, het loofhuttenfeest of het wekenfeest. Deze feesten (en nog een paar meer) werden en worden door Joden gevierd. Wat betekent dat in de Joodse context, en wat kunnen wij als Christenen daarmee? Aan de hand van een aantal bijbelteksten gaan we daarover met elkaar in gesprek. U hoeft zich niet op te geven, maar neem uw bijbel wel mee!
Ook bij deze kring is iedereen welkom, ook als u nog niet eerder meedeed.
 
terug