Bijbelkring Bijbelkring

Vooraf

Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Opgeven is niet nodig, maar mag wel bij de scriba. Hier ook uw eventuele vragen stellen.

Het is altijd raadzaam ter voorbereiding het betrefffende bijbelgedeelte (mits opgegeven natuurlijk) te lezen, dan weet u weer wat er staat en waar het over gaat. Wat wij schrijven en zeggen moet immers getoest worden aan Gods Woord. Gebruik liever de Statenbijibel of de NBG51. De NBV en andere populaire vertalingen zijn beslist niet geschikt voor Bijbelstudie, want niet de brontekst maar de leesbaarheid is in deze vertalingen leidend.

Seizoen 2020/21:

Voor seizoen 2020/21 is het schema nog niet comleet. Bekend is nu:

Lezen: De bijbel door in drie jaar

Een keer p/maand 19.30 - 21.30 uur in zaal 5: bespreken van het gelezene.
Lees mee om de Bijbel in 3 jaar tijd helemaal te lezen. De lezers ervaren het als zeer verrijkend en vaak ook als zeer verrassend. Wilt u meelezen? Doe het vooral. U kunt op elk moment instappen. We kunnen evt. elkaar ook via de app informeren. De bedoeling is om elke maand in een kleine groep erover te spreken. Dan wel graag u eerst opgeven bij de scriba i.v.m. RIVM-regels en de ruimte! Het leesschema komt steeds in de Nieuwsbrief te staan.

Bijbelkring: Israel

Dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur in zaal 5. 13 oktober, 17 november, 22 december 2020 en 10 januari, 16 februari 2021.
Boekje: 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten) van ds. Willem J.J. Glashouwer. In zijn boek gaat hij in op de 'totdat' vermeldingen in de Bijbel. Gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als aan de voorwaarden is voldaan.

Lezing: Totdat...

Dinsdagvond 19.30 uur, zaal 5. 23 maart 2021 (via aanmeldingsprocedure: volgt nog)
Spreker: ds. Willem J.J. Glashouwer (o.a. voor Christenen voor Israël)
Lezing over zijn boek 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten).
 

Lezing: Tekenen van de wederkomst

Dinsdagvond 19.30 uur, zaal 5. 15 september 2020 (via aanmeldingsprocedure: volgt nog)
Spreker: ds. Oscar Lohuis (o.a. voor Christenen voor Israël)
Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.

Seizoen 2019/20:

MiddagBijbelkring: Daniël

maandelijks op dinsdagmiddag 15.00 uur. Start: 1 oktober. Leiding: ds. Joh. Bakker.
Sinds jaar en dag komt deze bijbelkring maandelijks samen op de dinsdag vanaf 15.00 uur. Vorig jaar is het Bijbelboek Petrus besproken. Dit jaar is in gezamenlijkheid gekozen voor een ander Bijbelboek: Daniël. De eerste samenkomst is op dinsdag 1 oktober om 15.00 uur. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Joh. Bakker.

 

Bijeenkomst: Israël en het Evangelie van Johannes

Dinsdagvond 19.30 uur in de Grote zaal. 8 oktober, 15 oktober 2019. Spreker: Henk Poot (van Christenen voor Israël)
Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods als het evangelie van Johannes. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien als de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we op de tweede avond ook in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

 

terug