Bijbelkring Bijbelkring

Vooraf

Aanmelden
Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Aanmelden bij de scriba mag ivm regels omtrent corona. Hier kunt u ook uw vragen kwijt.

Voorbereiding
Het is altijd raadzaam ter voorbereiding het betrefffende bijbelgedeelte (mits opgegeven natuurlijk) te lezen, dan weet u weer wat er staat en waar het over gaat. Wat wij schrijven en zeggen moet immers getoest worden aan Gods Woord. Gebruik liever de Statenbijibel of de NBG51. De NBV en andere populaire vertalingen zijn beslist niet geschikt voor Bijbelstudie, omdat hierin niet de brontekst maar de leesbaarheid leidend is.

Seizoen 2020/21:


Bijbelkring: De bijbel door in 3 jaar

Een keer p/maand 19.30 - 21.30 uur in zaal 5: bespreken van het gelezene.
Lees mee om de Bijbel in 3 jaar tijd helemaal te lezen. De lezers ervaren het als zeer verrijkend en vaak ook als zeer verrassend. Wilt u meelezen? Doe het vooral. U kunt op elk moment instappen. De bedoeling is om elke maand in een kleine groep erover te spreken. Dan wel graag u eerst opgeven bij de scriba i.v.m. RIVM-regels en de ruimte! Het leesschema komt steeds in de Nieuwsbrief te staan.

Bijbelkring: Israël

Dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur in zaal 5. Leing: mw. E. Busz.
13 oktober, 17 november, 22 december 2020 en 10 januari, 16 februari 2021.
Dit seizoen behandelen we het boek 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten) van ds. Willem J.J. Glashouwer. Over gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als aan de voorwaarden zijn voldaan. Iedereen is welkom, ook als u nog niet eerder meedeed!
 

MiddagBijbelkring: Daniël

maandelijks op dinsdagmiddag 15.00 uur. Leiding: ds. Joh. Bakker.
Data: 15 september, 13 oktober, 24 november en 15 december 2020 en 12 januari, 9 februari, 9 maart en 13 april 2021.
Sinds jaar en dag komt deze bijbelkring maandelijks samen op de dinsdag vanaf 15.00 uur. We gaan verder met het boekje over Daniël van Dick Griffioen: Daniël, profeet voor vriend en vijand. Voel u vrij aan te schuiven bij deze kring, ook als u er nog niet eerder bij was!
 

Lezing: Tekenen van de wederkomst

Dinsdagvond 19.30 uur, zaal 5. 15 september 2020.
LEZING GEMIST? GA NAAR www.KERKOMROEP.nl EN BELUISTER ALSNOG!

Spreker: ds. Oscar Lohuis (o.a. voor Christenen voor Israël)
Vanuit de vervangingstheologie is het gangbaar geworden om voor Israël in het Oude Testament ‘de kerk’ te lezen en voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruzalem’. Toch blijken profetieën over Israël in onze tijd letterlijk uit te komen. Zacharia 12 bepaalt ons bij de strijd om Jeruzalem die in het einde der tijden heviger zal worden. De contouren van diverse aspecten van deze eindstrijd kunnen we nu al duidelijk waarnemen. We denken na over tekenen van de tijd waarin wij leven.

Lezing: Totdat...

Dinsdagvond 19.30 uur, zaal 5.
23 maart 2021 (aanmeldingsprocedure volgt nog)
Spreker: ds. Willem J.J. Glashouwer (o.a. voor Christenen voor Israël)
Lezing over zijn boek 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten).
 
terug