Organisatie Leeuwarden-Huizum Organisatie Leeuwarden-Huizum
Organisatie van onze kerk met informatie over:
 
 • Algemene Kerkenraad
 • College van Kerkrentmeesters
 • Comm. Financiën & Personeel
 • College van Diakenen
 • Wijkkerkenraad
 • Moderamen
 • De Secties
 • Beheer & Administratie
lees meer »
 
Actie kerkbalans Actie kerkbalans

Een geloofsgemeenschap onderhouden is ook een kwestie van geld. Lees over de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 
 • Inleiding
 • Uw kerk kost geld
 • Betalen Kerkbalans
 • Meer informatie
lees meer »
 
Schenkingen SchenkingenHet belang van schenkingen en legaten voor onze kerkelijke gemeente willen we graag onder uw aandacht brengen.

 • Schenkingen / Donaties
 • Regels giften, schenking, legaat
 • Informatie
 • Collecte voor de kerk
lees meer »
 
Secties Huizum-West Secties Huizum-West
Overzicht secties (wijkindeling Huizum-West) waarvoor een aantal leden zorgdraagt voor het contact met anderen.

 
 • Secties W01 t/m W11
 • Gebied en straten
 • Coördinator, ouderling, diaken
 • Pastoraal medewerker
 • Wijkbezoeker en wijkpost
lees meer »