Organisatie Leeuwarden-Huizum Organisatie Leeuwarden-Huizum
Organisatie van onze kerk met informatie over:
 
 • Algemene Kerkenraad

 • College van Kerkrentmeesters

 • Comm. Financiën & Personeel

 • College van Diakenen

 • Wijkkerkenraad

 • Moderamen

 • De Secties

 • Beheer & Administratie

lees meer »
 
Actie kerkbalans Actie kerkbalans

Een geloofsgemeenschap onderhouden is ook een kwestie van geld. Lees over de jaarlijkse actie Kerkbalans.
 
 • Inleiding

 • Uw kerk kost geld

 • Betalen Kerkbalans

 • Meer informatie

lees meer »
 
Schenkingen SchenkingenHet belang van schenkingen en legaten aan onze kerkelijke gemeente willen we graag onder uw aandacht brengen.

 • Schenkingen / Donaties

 • Regels giften, schenking, legaat

 • Informatie

 • Collecte voor de kerk

lees meer »
 
Secties Huizum-West Secties Huizum-West
Overzicht secties (wijkindeling Huizum-West) waarvoor een aantal leden zorgdraagt voor het contact met anderen.

 
 • Secties W01 t/m W11

 • Gebied en straten

 • Ouderling en diaken

 • Pastoraal medewerker

 • Wijkbezoeker en wijkpost

lees meer »