Privacyverklaring Privacyverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse wijkgemeente Huizum-West.

Protestantse wijkgemeente Huizum-West

Julianalaan 38
8932AA  LEEUWARDEN

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse wijkgemeente Huizum-West kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse wijkgemeente Huizum-West, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse wijkgemeente Huizum-West verstrekt. Protestantse wijkgemeente Huizum-West kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse wijkgemeente Huizum-West verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk Is toegestaan, wettelijk verplicht Is en/of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met Anderen

Protestantse wijkgemeente Huizum-West verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig Is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse wijkgemeente Huizum-West worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse wijkgemeente Huizum-West gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens In te zien, te corrigeren/of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse wijkgemeente Huizum-West" en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLIK HIER voor de VOLLEDIGE TEKST van de PRIVACYVERKLARING.

Heeft u hierover vragen, dan kunt u die per e-mail opsturen naar

privacy@kerkelijkburo.nl

terug