Rekeningnummers Rekeningnummers
Wilt u onze kerk en diaconie financieel steunen? Graag! Wij kunnen niet zonder uw bijdrage!
En wanneer u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent onze eredienst te bezoeken, kunt u zo toch uw bijdrage overmaken. Alvast hartelijk dank!
Hieronder staan de rekeningnummers die in gebruik zijn met de link voor meer informatie over het betreffende onderwerp.
  • Gift Wijkkas Kurioskerk

Rekeningnr: NL30 INGB 0004 2009 38  t.n.v. Wijkkas Prot. Wijkgem. Huizum-West
o.v.v. gift wijkkas
Info: ► De wijkkas is de 'lief & leed pot' van de wijkgemeente. Beheerder wijkkas is mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 212 98 32.
  • Betaling Vrijwillige Bijdragen Kerkbalans

Rekeningnr: NL05 RABO 0373 7229 23 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum
o.v.v. Actie Kerkbalans
c.q Extra bijdrage Kerkbalans
Info: ► Actie Kerkbalans
 
  • Gift / Collectegeld Kerk & betaling Collectebonnen

Rekeningnr: NL55 INGB 0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum
o.v.v. Collectegeld kerk c.q. Collectebonnen
Info: ► Gift/collecte Kerk
 
  • Gift / Collectegeld Diaconie

Rekeningnr: NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Prot. Gem. te Leeuwarden-Huizum
o.v.v. Collecte diaconie c.q Naam van het doel.
Info: ► Gift/collecte Diaconie
Let op: Bij bepaalde bestemmingen e/o acties kan gevraagd worden uw bijdrage over te maken naar een specifiek rekeningnummer. Dit wordt tijdig aangekondigd in kerkblad Geandewei e/o de Nieuwsbrief.
 
  • Gift werkgroep Malawi

Rekeningnr: NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Huizum Werkgroep Malawi
o.v.v. Gift
Info: ► Gift werkgroep Malawi
 
  • Gift werkgroep Roemenië

Rekeningnr: NL76 INGB 0005 1541 05 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum Werkgroep Roemenië
o.v.v. Gift (met eventueel Naam specifieke Bestemming)
Info: ► Gift werkgroep Roemenie
 
  • Betaling kerkblad Geandewei

Rekeningnr: NL98 INGB 0006 4930 85 t.n.v. Huizum Geandewei
o.v.v. uw Straatnaam, Huisnummer en Postcode !
Info: ► Het kerkelijk bureau beheert de abonnementen en betalingen van Geandewei.
 
terug