Gesprek en Gebed Gesprek en Gebed

Vooraf

Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Opgeven is niet nodig, maar mag wel bij de scriba. Ook kunt u hier uw vragen kwijt.


Gebedskring

Elke 1e maandag v/d maand van 19.00 – 19.30u. (Niet juni t/m aug).
Iedereen  is van harte welkom! U hoeft zelf niet luidop te bidden.
Gebed is de levensadem van iedere christen. Bidden is praten met God. Hem laten delen in alle facetten van je leven en er op vertrouwen dat Hij ook luistert. Er wordt gebeden voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurd. Wij mogen in vertrouwen bidden zoals we lezen in Fil. 4:6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
 

Gespreksavond over ‘God en corona’

Op dinsdagavond 10 november 19.30 uur
Jong en oud gaat met Mark de Jager in gesprek over het thema ‘God en corona’.
De coronacrisis zette dit voorjaar de samenleving op zijn kop, en het einde van de crisis is nog niet in zicht. Welke vragen over God komen naar boven tijdens de crisis? Hoe kan je als christen zorgen voor jezelf, je geloof en de mensen om je heen in coronatijd. En voor wat voor vragen komt de kerk te staan? Over deze dingen zal Mark de Jager een inleiding geven, waar we samen in gesprek gaan.

Prop. Mark de Jager is afgestudeerd aan de Protestantse Theologische Universiteit en Rijks­universiteit Groningen. Hij is als theoloog gespecia­liseerd in Bijbel­wetenschappen. In november 2019 werd hij benoemd tot Jonge Theoloog des Vaderlands.
 

Gespreksgroep 40-60 jarigen

Eens per maand komt deze groep bijeen. Leiding: wisselend
Houd nieuwsbrief en Geandewei in de gaten voor data, plaats en onderwerpen. 
Vaak komen prikkelende geloofsvragen aan de orde, waarover we met elkaar in gesprek gaan. De avonden vinden plaats in de huiskamer van één van de deelnemers.
 

Catechisatie

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar zijn welkom op de catechisatie! Geloofsgesprek, geloofsleer, de Bijbel lezen, begrijpen, er samen over hebben. Geef je op!
 

Belijdenis doen

Hopelijk zijn er jongeren (en ouderen) die weleens nadenken over belijdenis doen, maar de stap nog niet hebben gezet. Er eens over praten? Kaart het aan bij een ouderling of bij de scriba.
 
terug