Gesprek en Gebed Gesprek en Gebed

Vooraf

Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Opgeven is niet nodig, maar mag wel bij de scriba. Ook kunt u hier uw vragen kwijt.

Gebedskring

Elke 1e maandag v/d maand van 19.00 – 19.30u. (dus sep. t/m mei).
Iedereen is van harte welkom! U hoeft zich niet van te voren op te geven en evenmin zelf luidop te bidden.
Gebed is de levensadem van iedere christen. Bidden is praten met God. Hem laten delen in alle facetten van je leven en er op vertrouwen dat Hij ook luistert. Er wordt gebeden voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurd. Wij mogen in vertrouwen bidden zoals we lezen in Fil. 4:6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”. Info: A. Krol en H. Seinen

Gespreksbijeenkomst 'Aan Tafel’

Gespreksleider: ds. Peter Elzinga
Wanneer: wordt nog bekend gemaakt.
Vier bijeenkomsten voor mensen die zich niet te lang aan iets willen binden, maar wel het gesprek willen aangaan. Gespreksthema is het jaarthema van de PKN: 'Aan tafel; Van de maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding'. Aan de orde komen: 1. Aan tafel zijn we welkom en er is plaats voor iedereen; 2. Aan tafel ontmoeten wij de Opgestane. 3. Aan tafel zijn wij getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. 4. Aan tafel delen we ruimhartig.

Gemeente Groei Groepen

Leiding: Ds. Inge de Rouwe
Wanneer: informatie volgt nog.  
Tijd: 19.30-20.15 (40 plusgroep) en van 20.30-21.15 (20-40 groep). 
Het is de bedoeling dit seizoen verder te gaan met gespreksmateriaal van het Evangelisch Werkverband. Het thema ‘ontmoetingen met Jezus’ staat centraal.
Ontmoetingen heb je in soorten en maten. Je hebt simpele gesprekken over koetjes en kalfjes, maar ook diep­gravende gesprekken over essentiële zaken. De ontmoetingen die Jezus had zijn op het eerste gezicht heel gewoon, toch maakten ze op Zijn gesprekspartners een verpletterende indruk.
We gaan elke keer in een kleine groep een ontmoeting tussen Jezus en iemand uit de Bijbel bespreken. De Samaritaanse vrouw, Nicodemus, Petrus, zomaar wat mensen die geraakt werden door Hem. Aan de hand van hun verhaal willen we met elkaar ontdekken op welke wijze Jezus ons ziet, raakt of roept. Je hoeft niet veel kennis te hebben van de Bijbel om mee te kunnen doen. Iedereen is welkom!
Mocht je wel mee willen doen, maar dan niet kunnen, app of mail me gerust: Ds. Inge de Rouwe 06-81547288 of freulezon@gmail.com  Deelname is natuurlijk gratis, het boekje dat we gebruiken kost 10 euro.
 

Catechisatie

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar zijn welkom op de catechisatie! Geloofsgesprek, geloofsleer, de Bijbel lezen, begrijpen, er samen over hebben. Geef je op!

Belijdenis doen

Hopelijk zijn er jongeren (en ouderen) die weleens nadenken over belijdenis doen, maar de stap nog niet hebben gezet. Er eens over praten? Kaart het aan bij een ouderling of bij de scriba.
 
terug