Gesprek en Gebed Gesprek en Gebed

Vooraf

Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Opgeven is niet nodig, maar mag wel bij de scriba. Ook kunt u hier uw vragen kwijt.

Gebedskring

Leiding: A. Krol en H. Seinen
Wanneer: 1e maandag van de maand (september - mei)
Tijd: 19:00 uur
Plaats: Kurioskerk

Vader maak ons één, opdat de wereld weet dat Gij zond uw Zoon, Vader maak ons één’.

We komen iedere eerste maandagavond van de maand (september t/m mei) een klein uurtje bij elkaar om te zingen, om uit de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. We geven elkaar de gelegenheid om hardop één of meerdere gebeden uit te spreken. Er wordt gebeden voor het plaatselijke kerkenwerk, voor lief en leed in de gemeente en voor andere zaken, die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden... geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee?
 

Gemeente Groei Groep

Leiding: Ds. Inge de Rouwe e-mail: freulezon@gmail.com
Wanneer: vanaf oktober
Tijd: volgt nog

Brief van Jakobus: Leef je geloof!
Wist je dat Jezus broers had? En dat zijn oudste broer Jakobus heet? En wist je dat deze Jakobus een brief heeft geschreven die in het Nieuwe Testament terechtgekomen is? De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend. En vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische ver­handelingen, maar allerlei concrete ad­viezen hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof! We komen vanaf oktober een keer per maand bij elkaar.
Je kunt je opgeven bij ds. Inge de Rouwe.

Preekvoorbereiding en nabespreking

Leiding: Ds. Peter Elzinga
Wanneer: dinsdag 26 september (voorbereiding), dinsdag 3 oktober (nabespreking)
Tijd: 15:00 - 17-00 uur
Plaats: Kurioskerk

Het lijkt mij (Peter) leuk om met een aantal gemeente­leden een preek en een kerk­dienst voor te be­reiden. Ik zal iets vertellen over hoe bij mij een preek tot stand komt. Hoe pak ik dat aan, welke hulp­midde­len ge­bruik ik, en hoe komt de preek uiteindelijk op papier? Deze keer neem ik de aanwezigen mee in dit proces. We lezen samen het bijbelgedeelte dat voor die zondag gebruikt zal worden. Wat valt u op, wat vindt u mooi of moeilijk, en welk vers zou u uitkiezen als tekst voor de preek. Een kerkdienst is natuurlijk meer dan alleen een preek. Welke liederen zou u uitkiezen. De opmerkingen en sugges­ties van de aanwezigen neem ik mee in de preek/dienst. In de tweede bijeenkomst, die na de kerk­dienst plaats zal vinden, praten wij na. Hoe is het eindresultaat geworden. Zijn er misschien nog nieuwe ideeën ontstaan. Wat sprak aan, en wat werd gemist. Graag bijbel en liedboek meenemen.
 

Catechisatie

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar zijn welkom op de catechisatie! Geloofsgesprek, geloofsleer, de Bijbel lezen, begrijpen, er samen over hebben. Geef je op!

Belijdenis doen

Hopelijk zijn er jongeren (en ouderen) die weleens nadenken over belijdenis doen, maar de stap nog niet hebben gezet. Er eens over praten? Kaart het aan bij een ouderling of bij de scriba.
 
terug