Gesprek en Gebed Gesprek en Gebed

Vooraf

Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Opgeven is niet nodig, maar mag wel bij de scriba. Ook kunt u hier uw vragen kwijt.


Gebedskring

Elke 1e maandag v/d maand van 19.00 – 19.30u. (Niet juni t/m aug).
Iedereen  is van harte welkom! U hoeft zelf niet luidop te bidden.
Gebed is de levensadem van iedere christen. Bidden is praten met God. Hem laten delen in alle facetten van je leven en er op vertrouwen dat Hij ook luistert. Er wordt gebeden voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurd. Wij mogen in vertrouwen bidden zoals we lezen in Fil. 4:6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
 

Gespreksavonden over ‘het ene doel van God’

Maandagen 19.30 – 21.30 uur, zaal 5: 14 oktober, 11 november en 9 december 2019. Leiding: Nelleke Berntsen
Nu en dan lezen we of horen we over mensen die grote moeite hebben met het begrip ‘uitverkiezing’.  Hierbij is  geleerd, dat God sommige mensen heeft uitverkoren om ‘gered’ te worden, maar dat anderen helaas bestemd zijn om verloren te gaan. We kennen dit ook wel als het begrip ‘dubbele predestinatie’. Kan dit werkelijk het doel van God zijn?
Wijlen ds. J. Bonda heeft zich -na zijn emeritaat– intensief bezig gehouden met dit thema. Het resulteerde in  het boek ‘Het ene doel van God’. Een –meer leesbare- voorloper heet ‘Het heil van de velen’. Prof. dr. H. Berkhof schrijft in de aanbeveling bij dit boekje: “Ik bewonder de eerbiedige scherpzinnigheid van ds. Bonda, waarmee hij vergeten of overgeslagen perspectieven uit de Schriften tevoorschijn brengt. Zou het toch mogelijk zijn die doem van een ‘dubbelbesluit’ in God van ons af te werpen en ons met volle vreugde  aan Zijn eeuwige ‘ja’ tot ons leven toe te vertrouwen?”
Wij willen daar in drie avonden met elkaar naar kijken aan de hand van veel teksten die ds. Bonda bij dit onderwerp  heeft bestudeerd. Ze kunnen ons, zo zegt dr. Berkhof, het nodige voedsel geven voor hernieuwd nadenken en voor een nieuw en openhartig gesprek over onze persoonlijke heilszekerheid en het heil van de velen. Het is niet nodig dat u de boeken gelezen heeft.

Gespreksgroep 40-60 jarigen

Eens per maand komt deze groep bijeen. Houd nieuwsbrief en Geandewei in de gaten voor data, plaats en onderwerpen. Leiding: wisselend.
Vaak komen prikkelende geloofsvragen aan de orde, waarover we met elkaar in gesprek gaan. De avonden vinden plaats in de huiskamer van één van de deelnemers.
 

Catechisatie

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar zijn welkom op de catechisatie! Geloofsgesprek, geloofsleer, de Bijbel lezen, begrijpen, er samen over hebben. Geef je op!
 

Belijdenis doen

Hopelijk zijn er jongeren (en ouderen) die weleens nadenken over belijdenis doen, maar de stap nog niet hebben gezet. Er eens over praten? Kaart het aan bij een ouderling of bij de scriba.
 
terug