Contact Contact

Zalenverhuur Kurioskerk & Koster kerkgebouw

David Droogsma
Julianalaan 38
8932 AA Leeuwarden
Tel: 058-216 09 08 (in kerkgebouw)

 

Routekaart

Kurioskerk Google maps

Wijkpredikant: de functie is vacant

Tijdelijk consulent en bijstand in het pastoraat:
Ds. Joh. Bakker
Tel. 058-844 63 26
 

Scriba

Alie Brouwer-Meindertsma
Gerard Terborchstraat 76
8932 MD Leeuwarden
Tel: 058 - 212 79 18
 

Kerkelijk Bureau is voor

  • administratie en (info) betalingen
  • abonnement kerkblad Geandewei
  • collectebonnen
  • postadres Algemene Kerkenraad
  • postadres College van Kerkrentmeesters

Julianalaan 38
8932 AA Leeuwarden
tel. 058-212 71 17
open: van 9 -11 uur op woensdag en vrijdag
gesloten: (indien opgegeven):  -
 

Webmaster

Andries van Beilen
 

 
Links Links
  Maak gebruik van onderstaande links naar gerelateerde websites. Altijd handig!
 
            Info organisatie en dienstencentrum PKN
            Kerkblad voor prot. kerken in Fryslân
            Diensten thuis meeluisteren nu of later
            De andere wijkgemeente van Huizum
            De Bijbel vertalen en beschikbaar stellen
            Betrouwbaar Bijbels onderwijs over Israël
            Oecumenische activiteiten in onze stad
            Op de bres voor vervolgde christenen