Bezoek Bezoek

Bezoekproject

Ook in dit seizoen gaan we weer verder met ons bezoekproject ‘Samen de winter door’ dat we enige jaren terug in het leven riepen, omdat het aantal wijkouderlingen/pastoraal medewerkers steeds kleiner wordt en niet meer in staat is alle gemeenteleden in hun sectie te bezoeken. En wat is er mooier om gemeentebreed het bezoekwerk op te pakken? Immers, pastoraat (het omzien naar elkaar) is een zaak van de gehele wijkgemeente
Door dit bezoekproject wordt de saamhorigheid binnen onze wijkgemeente en de betrokkenheid naar elkaar groter en leren we elkaar veel beter kennen! In september kunt op het uitgereikte formulier aangeven op bezoek te gaan en/of bezoek te ontvangen. Zo betrekken we dus de gehele gemeente bij het bezoekwerk. Contactpersoon: Alie Brouwer-Meindertsma, tel. 212 79 18 of 06-231 383 93.

Persoonlijk huisbezoek

Het lijkt alsof het ‘huisbezoek’ wat uit de mode raakt. Niets is minder waar. Wanneer u het bezoekformulier niet hebt ingeleverd en graag bezoek van predikant, wijkouderling of pastoraal medewerker op prijs stelt: geef dit dan aan.
U kunt het hele jaar door deze wens kenbaar maken. Neem in dat geval gerust contact op met uw ouderling of pastoraal mede­werker. De namen en telefoon­nummers van hen vindt u in de Jaargids en hier op deze website.
 

Wijkavond

Eén of twee keer per jaar wordt door de kerkenraad een wijkavond georganiseerd voor de gehele gemeente. Ook op een wijkavond staat het onderlinge contact centraal, maar er is ook een inhoudelijk thema. Via de wekelijkse Nieuwsbrief en Geandewei ontvangt u daarover later nader bericht.
 

Koffieochtenden

Eén keer in de twee weken is er koffiedrinken op de woensdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur staat de koffie klaar!

IEDEREEN is van harte WELKOM dus neem eens iemand mee, bijv. buurvrouw of vriend om:

  • eens gezellig met elkaar te praten,
  • een spelletje te doen,
  • soms iets knutselen of repareren

 

terug