ANBI gemeente Huizum ANBI gemeente Huizum

De belastingdienst heeft de regels rond de ANBI aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Doelstellingen. De vrijwillige gift aan de kerk valt hier ook onder. 
Wil een organisatie van de ANBI-regeling gebruik maken, en de PKN wil dat, dan moeten beleidsplannen, begrotingen en jaarstukken voor iedereen in te zien zijn. ​

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
 
lees meer »
 
ANBI diaconie Huizum ANBI diaconie Huizum

De belastingdienst heeft de regels rond de ANBI aangescherpt. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Doelstellingen. De vrijwillige gift aan de kerk valt hier ook onder. 
Wil een organisatie van de ANBI-regeling gebruik maken, en de PKN wil dat, dan moeten beleidsplannen, begrotingen en jaarstukken voor iedereen in te zien zijn. ​

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
 
lees meer »
 
ANBI sixma stichting ANBI sixma stichting
Ook de Sixma Stichting valt onder de ANBI regeling.
 
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een stichting behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
 
lees meer »
 
Rekeningnummers Rekeningnummers
Wilt u onze kerk en disconie financieel steunen? Graag! Overmaken op een rekeningnummer kan altijd!
 
  • Overzicht van rekeningnummers
  • Links naar achtergrondinformatie
 
lees meer »