Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Aanpassen rekeningnummer

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus de vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) gaan sinds 1 november 2018 naar een ander rekeningnummer.

► Gebruikt u hiervoor een periodieke overboeking via internetbankieren, dan wordt deze nu nog via de “overstapservice” doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Maar pas op: binnenkort vervalt deze service!
Daarom dient u nu zelf actie te ondernemen door het oude rekeningnr. in internetbankieren te wijzigen naar het nieuwe rekeningnummer
NL05 RABO 0373 7229 23.
Een kleine maar belangrijke aanpassing!

► Heeft u ons een machtiging gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan is geen actie nodig.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, tel. 2127117
E-mail:

Nieuwsbrief per e-mail niet ontvangen?

Enkele gemeenteleden hebben gemeld dat de per e-mail toegezonden nieuwsbrief niet overkwam. Mogelijk dat uw provider een storing had. Het is in ieder geval raadzaam na te gaan of uw e-mailaccount zelf geen storende factor is. Onderstaande tips kunnen mogelijk helpen.
 
  1. Het e-mailbericht kan in de map ‘Spam’ staan i.p.v. in de map ‘In’. De map ‘Spam’ kan bij u een andere naam hebben (bijv. ongewenste e-mail), maar heeft dezelfde functie. Kijk dus even of hier het e-mailtje staat en zo ja, dan de afzender aanmerken als veilig. Dan zal de volgende e-mail daar niet weer inkomen.
     
  2. Het kan voorkomen dat een e-mailaccount aan het maximum zit qua capaciteit. Verwijder daarom eens wat oude ontvangen en verzonden berichten zodat er weer overzicht en ruimte is om nieuwe berichten te ontvangen.

 
Berichten Berichten

Actueel

  • De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Daarnaast verschijnt er iedere week een nieuwsbrief van de Kurioskerk. Die kunt u downloaden via de rechterkolom hiernaast.
  • Extra of bijzondere actuele berichten worden op deze pagina vermeld.
  • In verband met de privacyverklaring zijn de fotoalbums op de website verwijderd.

Beroepingswerk

Gedurende de zomermaanden is het werk van de beroepingscommissie doorgegaan. Zo is er onder meer bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland een lijst opgevraagd van predikanten, die in onze gemeente zouden kunnen passen. Ook is de vacature geplaatst op de site van de PKN en zullen er advertenties geplaatst worden in het eerstvolgende nummer van Woord & Weg en op zaterdag 31 augustus in het Nederlands Dagblad (zie plaatje). In de advertenties wordt voor informatie verwezen naar onze eigen website met de link: www.kurioskerk.nl/vacature
Wilt u een predikant onder de aandacht brengen van de commissie, mailt u dan de naam naar
 
of doet u een briefje bij mij in de brievenbus. Even aanspreken na de dienst mag natuurlijk ook! De sluitingstermijn is 21 september, daarna start de commissie met de selectie van mogelijke kandidaten.
Anke Andrae


Bijbelkringen & Gespreks-groepen 2019/2010

Komend winterseizoen gaan we verder met nieuwe en bestaande activiteiten. Lees er alles over onder Activiteiten.