Kurioskerk actueel Kurioskerk actueel

Wat gaat NIET door

  • De kerkenraad heeft besloten voorlopig de kerk te SLUITEN voor het bijwonen van kerkdiensten. De diensten worden wel online op kerkomroep uitgezonden.
  • Ook  alle wijkactiviteiten gaan tot nader order niet door. Uitzonderingen worden op de website vermeld en/of via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Wat gaat WEL door

  • Zodra er activiteiten in de kerk zijn waarbij u WELKOM bent, dan wordt u dringend verzocht:
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

Beroepen predikanten

We mogen terugzien op een bijzondere wijkavond (11 februari) waarop in eenstemmigheid ds. P.J. Elzinga en ds. I. de Rouwe uit Ten Boer beroepen zijn als predikanten van de Kurioskerk. De uitslag van de stemming was unaniem. Verwacht wordt dat in de zomer van 2021 de predikanten bij ons zullen beginnen. 

Actie Kerkbalans 2021

Is de envelop met uw machtiging van Actie Kerkbalans niet opgehaald? U mag het zelf per post naar ons toezenden of afgeven bij de Kurioskerk. Lukt ook dat niet, dan graag deze keer uw bijdrage zelf naar ons overmaken. Klik hier voor info.
 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.

De actuele Nieuwsbrief downloaden kan hier:

NIEUWSBRIEF 28 februari 2021
NB: i.v.m. privacy kan op de download-versie
bepaalde info zijn verwijderd of aangepast.
 
Berichten Berichten
 

Kerkblad Geandewei

Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in de editie Leeuwarden is het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacy

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Klik en lees onze volledige privacyverklaring!