Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Wat gaat NIET door
  • De kerkenraad heeft helaas moeten besluiten om vanwege de aangehaalde coronamaatregelen alle wijkactiviteiten tot nader order niet te laten doorgaan. Uitzonderingen worden op de website vermeld en via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.
Wat gaat WEL door
  • De kerkenraad heeft besloten m.i.v. zondag 29 november de kerk weer OPEN te stellen voor kerkbezoek en heet u daarom van harte WELKOM. De zondagse eredienst is tevens in de grote (koffie)zaal mee te beleven via het scherm.
  • U wordt wel dringend verzocht:
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

 

 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.
De actuele Nieuwsbrief downloaden kan ook:
 

NIEUWSBRIEF 29 november 2020
NB: op de download-versie is soms bepaalde
privacy-gevoelige info verwijderd en/of zijn
personen op foto's onherkenbaar gemaakt.
 
Berichten Berichten

Pastorale brief van de Classis

De Protestantse kerken hebben het niet makkelijk in deze coronatijd. De Classispredikant van Fryslân heeft ter bemoediging de kerken op Hervormingsdag een PASTORALE BRIEF toegezonden.

Kerkblad Geandewei

Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in de editie Leeuwarden is het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacy

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Klik en lees onze volledige privacyverklaring!