Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

GEEN kerkdiensten
  • De kerkenraad heeft in de kerkenraadsvergadering van 5 oktober helaas moeten besluiten om vanwege de aangehaalde coronamaatregelen alle wijkactiviteiten in de maand oktober niet te laten doorgaan. Daar horen ook de zondagse erediensten bij.
  • We hopen en bidden dat we vanaf 8 november weer naar de kerk kunnen. We zijn aan het onderzoeken of we twee zalen kunnen gebruiken voor de zondagse eredienst, waarbij we in de grote (koffie)zaal de dienst kunnen mee beleven via het scherm. Op 3 november vergadert de kerkenraad hier opnieuw over.
WEL kerkdiensten
Alleen als dat door de kerkenraad wordt aangekondigd. En dat kan pas wanneer de overheid en op advies van onze classispredikant er weer kerkdiensten en bijeenkomsten onder voorwaarden mogen doorgaan. U wordt dan dringend verzocht:
 
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven
 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.
De actuele Nieuwsbrief downloaden kan ook:
 

NIEUWSBRIEF 18 oktober 2020
NB: op de download-versie is soms bepaalde
privacy-gevoelige info verwijderd en/of zijn
personen op foto's onherkenbaar gemaakt.
 
Berichten Berichten

Kerkblad Geandewei

Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in de editie Leeuwarden is het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacy

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Klik en lees onze volledige privacyverklaring!