Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Wat gaat NIET door

  • De kerkenraad heeft besloten voorlopig de kerk te SLUITEN voor het bijwonen van kerkdiensten. De diensten worden wel online op kerkomroep uitgezonden.
  • Ook  alle wijkactiviteiten gaan tot nader order niet door. Uitzonderingen worden op de website vermeld en/of via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.

Wat gaat WEL door

  • Zodra er activiteiten in de kerk zijn waarbij u WELKOM bent, dan wordt u dringend verzocht:
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

Actie Kerkbalans 2021

Het thema voor de Actie Kerkbalans 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. De actieperiode loopt van zaterdag 16 januari 12.00 uur tot zaterdag 30 januari.
Alle gemeenteleden krijgen in deze periode weer het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van onze Protestante Kerk in Leeuwarden-Huizum. Heel veel vrijwilligers gaan deze weken op pad om de enveloppen te bezorgen en een week later weer op te halen. Ze houden daarbij de coronamaatregelen in acht. Om samen kerk te kunnen zijn is uw bijdrage onmisbaar!
 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.

De actuele Nieuwsbrief downloaden kan hier:

NIEUWSBRIEF 24 januari 2021
NB: i.v.m. privacy kan op de download-versie
bepaalde info zijn verwijderd of aangepast.
 
Berichten Berichten
 

Kerkblad Geandewei

Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in de editie Leeuwarden is het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacy

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Klik en lees onze volledige privacyverklaring!