Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws


Vacature predikant
en Beroepingswerk

De verklaring van solvabiliteit door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Friesland is afgegeven. In de brief staat dat dit college geconstateerd heeft dat de protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum t.b.v. het beroepen van een predikant voor gewone werkzaamheden in deeltijdfunctie voor 80% van de werktijd, in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Dit betekent dat de beroepingscommissie nu daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Wij wensen de commissie hierbij van harte Gods zegen.

- De PROFIELSCHETS
van de te beroepen predikant: klik hier

- Het actuele BELEIDSPLAN van
de gemeente Huizum-West: klik hier
 


Nieuwsbrief per e-mail niet ontvangen?

Enkele gemeenteleden hebben gemeld dat de per e-mail toegezonden nieuwsbrief niet overkwam. Mogelijk dat uw provider een storing had. Het is in ieder geval raadzaam om na te gaan of uw e-mailaccount zelf geen storende factor is. Onderstaande tips kunnen mogelijk helpen.
 
1. Het e-mailbericht kan in de map ‘Spam’ staan i.p.v. in de map ‘In’. De map ‘Spam’ kan bij u een andere naam hebben (bijv. ongewenste e-mail), maar heeft dezelfde functie. Kijk dus even of hier het e-mailtje staat en zo ja, dan de afzender aanmerken als veilig. Dan zal de volgende e-mail daar niet weer inkomen.
2. Het kan voorkomen dat een e-mailaccount aan het maximum zit qua capaciteit. Verwijder daarom eens wat oude ontvangen en verzonden berichten zodat er weer overzicht en ruimte is om nieuwe berichten te ontvangen.
 

 
Berichten Berichten


Actueel

De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Daarnaast verschijnt er iedere week een nieuwsbrief van de Kurioskerk. Die kunt u downloaden via de rechterkolom hiernaast.
Extra of bijzondere actuele berichten worden hier vermeld.


In verband met de privacyverklaring zijn de fotoalbums op de website verwijderd.


Orkaan Idai treft Malawi

Hebt u afgelopen week ook in het nieuws gehoord dat de orkaan Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe is gegaan? Wij waren heel bezorgd en hebben geïnformeerd naar de gevolgen ervan voor het ziekenhuis. We kregen het volgende antwoord:

Er zijn hele zware regens gevallen, en er waren grote overstromingen, maar gelukkig trok de orkaan Idai grotendeels langs ons heen. Daardoor is de schade niet zo groot als in het verre zuiden van Malawi, Mozambique en oostelijk Zimbabwe.
Toch is er reparatie werk te doen, om snel de drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen in de dorpen in het verzorgingsgebied van MMH te herstellen. Sommige huizen zijn ingestort en gewassen zijn verwoest, maar onze eerste prioriteit nu is schoon water en herstel van het sanitair We schatten nu in dat ongeveer 4000 toiletten zijn ingestort, en 3 dorpen hebben dringend behoefte aan nieuwe waterpompen om schoon drinkwater te verzekeren.
Het kost 24 euro voor de bouwmaterialen om een latrine te herstellen. Een nieuwe put met pomp is duurder; 5300 euro per stuk. Alle hulp die geboden kan worden is hartelijk welkom. We zullen te zijner tijd een verslag verstrekken over de geboekte resultaten.

Wilt u helpen? Het rekeningnummer van de Malawi werkgroep is: NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Prot. Kerk Leeuwarden-Huizum Werkgroep Malawi.
Namens de Malawi werkgroep,
Henriëtte Stam