Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Actueel

  • De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Daarnaast verschijnt er iedere week een nieuwsbrief van de Kurioskerk. Die kunt u downloaden via de rechterkolom hiernaast.
  • Extra of bijzondere actuele berichten worden op deze pagina vermeld.
  • In verband met de privacyverklaring zijn de fotoalbums op de website verwijderd.

Nieuwsbrief per e-mail niet ontvangen?

Enkele gemeenteleden hebben gemeld dat de per e-mail toegezonden nieuwsbrief niet overkwam. Mogelijk dat uw provider een storing had. Het is in ieder geval raadzaam na te gaan of uw e-mailaccount zelf geen storende factor is. Onderstaande tips kunnen mogelijk helpen.
 
  1. Het e-mailbericht kan in de map ‘Spam’ staan i.p.v. in de map ‘In’. De map ‘Spam’ kan bij u een andere naam hebben (bijv. ongewenste e-mail), maar heeft dezelfde functie. Kijk dus even of hier het e-mailtje staat en zo ja, dan de afzender aanmerken als veilig. Dan zal de volgende e-mail daar niet weer inkomen.
     
  2. Het kan voorkomen dat een e-mailaccount aan het maximum zit qua capaciteit. Verwijder daarom eens wat oude ontvangen en verzonden berichten zodat er weer overzicht en ruimte is om nieuwe berichten te ontvangen.

 
Berichten Berichten

Kerstbroodmaaltijd 17 dec.

U wordt van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Kerstbroodmaaltijd van de Diaconie op dinsdag 17 december in de Oase, 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur). Het is een middag met verhalen, gedichten, liederen, onderlinge gesprekken en natuurlijk lekkere dingen.
Opgeven tot 15 dec.:
► Coby ten Hoeve: T: 2880536, E:
► Hannie van Beilen: T: 2884848, E:

Betalingen Kerkbalans

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus uw vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) gaan sinds eind 2018 naar een ander rekeningnummer.

►  Maakt u de bedragen zelf over met een periodieke overboeking via internetbankieren, dan dient u zelf het oude rekeningnummer in internetbankieren te wijzigen naar het nieuwe rekeningnummer
NL05 RABO 0373 7229 23.
Een kleine maar belangrijke aanpassing! Dit is nodig omdat de overstapservice (die onjuiste rekeningnummers alsnog corrigeerde) zeer binnenkort vervalt. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, T: 2127117

► Alleen als u ons een machtiging hebt gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren is er geen actie nodig.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, tel. 2127117
E-mail: