Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Gevolgen

Door maatregelen van de overheid en op advies van onze classispredikant gaan kerkdiensten en bijeenkomsten voorlopig niet door. DUS:
 
  • De kerkenraad zal u informeren via de Nieuwsbrief, e-mailtjes, telefoon, de website en door eventueel rondzendbrieven te bezorgen op uw adres.
  • Voorlopig wordt er iedere week een eredienst opgenomen die ook te beluisteren is via internet op kerkomroep. Zie op de website onder Erediensten.
  • Daarnaast wordt incidenteel op de Nieuwsbrief een korte overdenking van een voorganger geplaatst.
  • Bel iemand. De kerkenraad steunt het idee om in deze tijd telefonisch contact te houden met elkaar. Bel iemand van de gemeente en bemoedig elkaar. Doen!

Wanneer weer naar de kerk?

De kerkenraad vond het moeilijk, maar heeft er toch voor gekozen om (pas) op zondag 6 september weer te beginnen met fysieke diensten in de Kurioskerk. Mochten er redenen zijn om dit besluit te herroepen, dan zullen we dat zeker doen. Tot 1 september hopen we door te gaan met online diensten. We horen dat deze zeer gewaardeerd worden.
 
 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.
De actuele Nieuwsbrief downloaden kan ook:
 

NIEUWSBRIEF 2 augustus 2020
NB: op de download-versie is soms bepaalde
privacy-gevoelige info verwijderd en/of zijn
personen op foto's onherkenbaar gemaakt.
 
Berichten Berichten

Kerkblad Geandewei

Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in editie Leeuwarden is ook het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacy

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Lees onze privacyverklaring!