Kurioskerk actueel Kurioskerk actueel

Wat besloten is

  • De kerkenraad heeft besloten vanaf 7 maart het kerkbezoek weer toe te staan. De RIVM-regels zijn dan van kracht. De diensten zijn altijd online te volgen op kerkomroep.
  • Wijkactiviteiten gaan tot nader order niet door. Uitzonderingen worden op de website vermeld en/of via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.
  • Zodra er activiteiten in de kerk zijn waarbij u WELKOM bent, dan wordt u dringend verzocht:
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

Nieuwe predikanten

Inmiddels hebben ds. P.J. Elzinga en ds. I. de Rouwe uit Ten Boer het uitgebrachte beroep aanvaard. Zoals het nu lijkt zullen onze nieuwe predikanten DV 22 augustus worden bevestigd.

Actie Kerkbalans 2021

Het College v. Kerkrentmeesters deelt mee dat de Actie Kerkbalans 2021 tot nu toe rond € 160.000 aan toegezegde kerkelijke bijdrage heeft opgeleverd, bij een respons van 63% van de binnengekomen toezeggingen. Dit bedrag ligt rond € 13.000 lager dan vorig jaar en ligt nog altijd € 20.000 onder de begroting 2021. Het resultaat is vooreerst teleurstellend te noemen, de opbrengst ligt evenals vorig jaar weer ca.11 % lager dan de begroting. Bij dezen roepen wij alle leden op, die nog geen bijdrage hebben toegezegd, dit alsnog te doen. Wij spreken de hoop en het vertrouwen uit, dat dit verschil in de loop van het jaar alsnog wordt goed gemaakt. Het College bedankt heel hartelijk alle medewerkers voor hun inspanningen voor de Aktie Kerkbalans tijdens de Corona pandemie!

Antwoordenveloppe
Is de envelop met uw machtiging van Actie Kerkbalans niet opgehaald? Geef ons een seintje! Maar u mag het zelf ook per post naar ons toezenden of afgeven bij de Kurioskerk. Lukt ook dat niet, dan graag voor deze keer uw bijdrage zelf naar ons overmaken. Hoe? Klik hier voor info.
 
 
NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Kurioskerk

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt op vrijdagmiddag aan gemeenteleden (mits hiervoor aangemeld) digitaal toegezonden. Kijk hiervoor op de Nieuwsbrief onder 'Aanmelden'. Gemeenteleden die geen email hebben, krijgen de nieuwsbrief zondags in de kerk aangereikt.

Klik op het plaatje om de actuele Nieuwsbrief te downloaden

(NB: i.v.m. privacy kunnen gegevens zijn aangepast)

 
Berichten Berichten
 

Kerkblad Geandewei

Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in de editie Leeuwarden is het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacy

De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Klik en lees onze volledige privacyverklaring!