NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wekelijkse nieuwsbrief

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Downloaden op onze website kan ook. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.

► DOWNLOAD NIEUWSBRIEF

NU WEEK 15  ♦  Elke week een nieuwe!
(NB: privacy-gevoelige info is verwijderd)

Extra edities i.v.m coronavirus: klik hieronder

lees meer »
 
Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Actueel

De website is aangepast. Eén van de zaken die verandert is dat de NIEUWSBRIEF van de rechterkolom op de website is verplaatst naar de pagina NIEUWS.


Gevolgen Coronavirus

Door maatregelen van de overheid en op advies van onze classispredikant gaan kerkdiensten en bijeenkomsten  niet door. Dus:

voorlopig VERVALLEN
alle diensten & bijeenkomsten

Nieuws en bijzonderheden

Om u  en elkaar op de hoogte te houden van nieuws en berichten, zal de kerkenraad dat zoveel mogelijk doen via de Nieuwsbrief (ook extra edities) en via e-mail, de telefoon, de website en eventueel door  rondzendbrieven te bezorgen op uw adres.

 
Berichten Berichten

Geandewei

Geandewei is de naam van het kerkblad van de Protestantse gemeenten in Fryslân. In editie Leeuwarden is ook het kerknieuws van Leeuwarden-Huizum opgenomen. Het blad verschijnt 2-wekelijks en voor een abonnement kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau. Bekijk en lees de hoofdartikelen van de afgelopen edities van Geandewei.