Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Vacature predikant
en Beroepingswerk

De verklaring van solvabiliteit door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Friesland is afgegeven. In de brief staat dat dit college geconstateerd heeft dat de protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum t.b.v. het beroepen van een predikant voor gewone werkzaamheden in deeltijdfunctie voor 80% van de werktijd, in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Dit betekent dat de beroepingscommissie nu daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Wij wensen de commissie hierbij van harte Gods zegen.

- De PROFIELSCHETS
van de te beroepen predikant: klik hier

- Het actuele BELEIDSPLAN van
de gemeente Huizum-West: klik hier
 


Nieuwsbrief per e-mail niet ontvangen?

Enkele gemeenteleden hebben gemeld dat de per e-mail toegezonden nieuwsbrief niet overkwam. Mogelijk dat uw provider een storing had. Het is in ieder geval raadzaam na te gaan of uw e-mailaccount zelf geen storende factor is. Onderstaande tips kunnen mogelijk helpen.
 
1. Het e-mailbericht kan in de map ‘Spam’ staan i.p.v. in de map ‘In’. De map ‘Spam’ kan bij u een andere naam hebben (bijv. ongewenste e-mail), maar heeft dezelfde functie. Kijk dus even of hier het e-mailtje staat en zo ja, dan de afzender aanmerken als veilig. Dan zal de volgende e-mail daar niet weer inkomen.
 
2. Het kan voorkomen dat een e-mailaccount aan het maximum zit qua capaciteit. Verwijder daarom eens wat oude ontvangen en verzonden berichten zodat er weer overzicht en ruimte is om nieuwe berichten te ontvangen.
 
 
Berichten Berichten

Actueel

De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Daarnaast verschijnt er iedere week een nieuwsbrief van de Kurioskerk. Die kunt u downloaden via de rechterkolom hiernaast.
Extra of bijzondere actuele berichten worden hieronder vermeld.


In verband met de privacyverklaring zijn de fotoalbums op de website verwijderd.


Beroepingswerk

De beroepingscommissie is op 11 juli bij elkaar geweest. De commissie gaat in de zomermaanden op zoek naar geschikte kandidaten voor de vervulling van de predikantsvacature en vraagt de gemeenteleden om mee te denken.
Wilt u een predikant onder de aandacht brengen van de commissie, mailt u dan de naam naar of doet u een briefje bij mij in de brievenbus. Even aanspreken na de dienst mag natuurlijk ook!
Anke Andrae


Aanpassen rekeningnummer

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus de vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) gaan sinds 1 november 2018 naar een ander rekeningnummer.
► Gebruikt u hiervoor een periodieke overboeking via internetbankieren, dan wordt deze nu nog via de “overstapservice” doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Maar pas op: binnenkort vervalt deze service!
Daarom dient u nu zelf actie te ondernemen door het oude rekeningnr. in internetbankieren te wijzigen naar het nieuwe nr. NL05 RABO 0373 7229 23. Een kleine maar belangrijke aanpassing!
► Heeft u ons een machtiging gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan is geen actie nodig.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau (zie Contact).
Anneke Timmermans