Werkgroep Malawi Werkgroep Malawi
 

Een stukje geschiedenis

Jongeren wilden destijds iets doen voor minder bedeelden in de wereld. Er werd gezocht naar een project. Dit werd het kinderziekenhuis in Mulanje in Malawi. De werkgroep is opgericht in 1979. De Diaconie ondersteunde dat initiatief. In Malawi was er destijds een gemeentelid uit Huizum werkzaam als arts. Momenteel is er nog altijd een Nederlandse arts werkzaam (Roland v.d. Ven). Malawi is één van de armste landen van Afrika. Veel ondervoeding, Malaria en Aids. Kijk ook eens op de website van het Mulanje Mission Hospital
Met de opbrengsten van twee activiteiten ondersteunen we het ziekenhuis.

Bazaar / rommelmarkt

Kleinschalig werd begonnen met activiteiten om aan geld te komen. Al gauw werd jaarlijks een kleine rommelmarkt gehouden. Dit is uitgegroeid tot een groter gebeuren. Gewoonlijk wordt gewoonlijk ieder jaar op de tweede zaterdag van de maand maart wordt een grote bazaar/rommelmarkt georganiseerd in en om de Kurioskerk. Hiervoor zijn veel spullen (van u dus) en vrijwilligers (u ook) nodig.

Oud papier actie

In overleg met de gemeente en Omrin wordt op de laatste vrijdag van de maand oud papier opgehaald in de wijken Aldlân-Oost, Aldlân-West, Huizum-Dorp en de Wielenpolle. Wij van de werkgroep moeten iedere maand 10 vrijwilligers leveren. Er wordt 1 keer per 2 maanden dienst gedaan (ca. 2,5 u). Gemiddeld wordt per maand 40.000 kg opgehaald. De opbrengst komt ten goede aan het ziekenhuis.

Vrijwilligers gevraagd

Voor beide activiteiten (oud papier inzamelen en bazaarwerk) zijn altijd nog vrijwilligers nodig. Voelt u er voor om uw Geloof handen en voeten te geven, meld u zich dan aan bij een werkgroeplid. Bel 058-2884460 of 06-48103889 of e-mail naar:  malawiwerkgroep@hotmail.nl

Doneren

Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op rekeningnummer
NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Huizum Malawiwerkgroep
 
terug