Actie kerkbalans Actie kerkbalans


Inleiding

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om God en het goede te zoeken of een plek om elkaar te ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.

Uw kerk kost geld

De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten:het zijn noodzakelijke kosten die we met zijn allen moeten betalen om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.

Formulieren Actie Kerkbalans

De campagne is vroeg in het jaar en vraagt de nodige inzet van vrijwilligers. Daarom graag van uw kant ook medewerking om het formulier van de machtiging tijdig en juist in te vullen. En graag op de achterzijde van de retourenvelop uw naam en adres vermelden. Alvast hartelijk dank!
Is of kan het antwoordformulier niet opgehaald? Stop het dan in de bijgevoegde envelop en zend het per post naar ons op of geef het zelf af bij de kerk. Lukt ook dat niet, dan graag uw bijdrage zelf naar ons overmaken (zie hieronder punt 3) .

Betalingen Kerkbalans

LET OP:
  1. Als u de bedragen zelf overmaakt met een periodieke overboeking via internetbankieren, dan erop letten dat in internetbankieren het juiste rekeningnummer staat.
  2. Alleen als u ons een machtiging hebt gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren (zoals met Actie Kerkbalans) dan regelen wij dat voor u. Hebben wij uw machtiging niet ontvangen dan graag zelf overmaken volgens punt 3.
  3. In andere gevallen kunt u uw kerkelijke bijdrage Aktie Kerkbalans (ook extra bijdragen) zelf overmaken op rekeningnummer: NL05 RABO 0373 7229 23 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum o.v.v. Actie Kerkbalans.

Vragen / informatie

De resultaten van Kerkbalans worden bekend gemaakt via mededelingen in de kerk en het kerkblad.
Als u vragen hebt over Actie Kerkbalans en/of over andere betalingen en rekeningnummers, neem dan contact op met het Kerkeklijk Bureau: Tel. 21 27 117; E-mail: huizum@kerkelijkburo.nl
 
terug