Actie kerkbalans Actie kerkbalansInleiding

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om God en het goede te zoeken of een plek om elkaar te ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.

Uw kerk kost geld

  • De erediensten,
  • de vele activiteiten,
  • de verwarming,
  • de verlichting,
  • personeelskosten,
  • pastorale en missionaire projecten
het zijn kosten die gemaakt worden
 
om de kerkdeuren open te houden
en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er Actie Kerkbalans

De campagne is vroeg in het jaar en vraagt de nodige inzet van vrijwilligers. Daarom graag van uw kant ook medewerking om het formulier tijdig en juist in te vullen. Alvast hartelijk dank! De resultaten worden in ieder geval bekend gemaakt via mededelingen in de kerk en het kerkblad.

Betalingen Kerkbalans

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus uw vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) overmaken naar rekeningnummer NL05 RABO 0373 7229 23 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden.

LET OP:
►  Als u de bedragen zelf overmaakt met een periodieke overboeking via internetbankieren, dan erop letten dat in internetbankieren het juiste rekeningnummer staat.
► Alleen als u ons een machtiging hebt gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren regelen wij dat voor u.

Nog vragen? Contacteer het Kerkelijk Bureau:
Tel. 2127117; E-mail:

(Extra) Gift

Wilt u een (extra) bijdrage geven? Graag! Dat kan op bovengenoemd rekeningnr.
terug