Werkgroep Roemeniƫ Werkgroep Roemeniƫ

De werkgroep

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie van de Protestantse gemeente in Leeuwarden-Huizum is de ‘Werkgroep Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië’ opgericht om steun te verlenen in Roemenië. Zelfs na de toetreding van dit land tot de Europese Unie is er met name op het platteland nog een grote achterstand in vergelijking met ons rijke westen. Veel gezinnen lijden onder de armoede. De werkgroep verleent in schrijnende gevallen financiële en materiële steun.

Werkgebied

De werkgroep is actief in het westen van Roemenië en wel in Vaida en directe omgeving. Vaida is een klein dorp zonder voorzieningen. De bevolking leeft een beetje van de landbouw, is gepensioneerd of werkeloos. Zij die wel werk hebben, doen dat in de grote stad, bijvoorbeeld Oradea. De jongeren trekken meestal weg.

Zustergemeente

De Protestantse gemeente in Leeuwarden-Huizum onderhoudt nauwe contacten met de Reformatorische gemeente (Parohia Reformata) in Vaida. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats in de vorm van bezoeken en kanselboodschappen.

Projecten

Er lopen langdurende projecten, die door de werkgroep worden ondersteund. Genoemd kunnen worden
  • het houtproject, waarmee een dertigtal arme gezinnen financieel in de gelegenheid wordt gesteld hout te kopen om de meestal strenge winters door te komen.
  • Ouders ontvangen bij de geboorte van een kind een babypakket en een geldbedrag om de eerste onkosten te kunnen betalen.
  • In schrijnende gevallen springt de werkgroep bij om het woonklimaat te verbeteren door bijvoorbeeld het herstel van een woonhuis mogelijk te maken.
  • Ook heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt dat een hartpatiënt de dringend noodzakelijke operatie kon ondergaan.
  • Ook participeert de werkgroep in een Warm Eten Project, waardoor oudere dorpsbewoners en jonge schoolkinderen regelmatig een warme maaltijd krijgen. De ouderen krijgen deze thuisbezorgd en de kinderen eten in het kerkelijk centrum.

Doneren

U begrijpt dat veel geld nodig is om een en ander te blijven financieren. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL76 INGB 0005 1541 05 t.n.v. Diaconie Leeuwarden-Huizum Werkgroep Roemenië,

 

terug