Identiteit Huizum-West Identiteit Huizum-WestOnze identiteit/profiel

Wij nemen de Bijbel als grondslag voor het leven en geloven dat het mooiste geschenk dat de mens ooit ontving is, dat God zélf, in Jezus Christus, naar de aarde kwam.
 
Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.
Wij willen midden in de samenleving staan en vanuit die positie bewust getuige zijn van Jezus Christus om mensen te helpen Jezus te vinden en Hem steeds meer volgen.
Dat is verwoord in ons BELEIDSPLAN. Lees hoe wij het geloof beleven en dat handen en voeten geven.

Gemeente zijn

Wij zouden onze gemeentevisie willen omschrijven met twee woorden: Gastvrijheid en het Geloof in Jezus Christus. De kerk is een plaats waar iedereen welkom is en medemensen, vreemden en vrienden  kunt ontmoeten. Maar dat doen we wel met een duidelijke boodschap: Jezus Christus is onze Heer. Hij stierf voor onze zonden, is daarna uit de dood opgestaan en verwachten Zijn wederkomst. In Hem zien we Gods liefde voor ieder mens en is er hoop voor u en voor ons.
Wij werken dat uit op drie manieren. Ten eerste door een goede sfeer. Ten tweede willen we in de kerk kleine groepen een belangrijke plaats geven. Ten derde zoeken we samenwerking met medechristenen in onze omgeving.

Kerk naar buiten

Als kerk zijn we er niet voor onszelf. We hebben een opdracht in deze wereld. Helemaal niet ingewikkeld: gewoon er zijn als een licht in onze omgeving. Iets laten zien van de liefde van God die we zien in Jezus Christus. Hoe? Ondek het zelf in de ontmoeting met ons.
 
terug