Onze predikanten Onze predikanten

Ds. P.J. Elzinga

Mijn naam is Peter Elzinga. Vanaf augustus 2021 ben ik als predikant verbonden aan deze mooie gemeente in Huizum-West. Ik ben getrouwd met Inge en wij hebben drie kinderen: Meriam, Joas en Daniël. De twee oudste kinderen zijn volwassen. Alleen Daniël woont nog bij ons.
Vóór deze gemeente heb ik drie andere gemeentes mogen dienen: de PKN gemeente Echtenerbrug/ Oosterzee, de PKN gemeente ‘Op ‘e Noed’ te St. Nicolaasga, Idskenhuizen en Tjerkgaast en de Gereformeerde Kerk (PKN) van Ten Boer.
 

Ds. I. de Rouwe

Mijn naam is Inge de Rouwe. Op jonge leeftijd werd ik gecon­fronteerd met ziekte en lijden in ons eigen leven, toen mijn eerste man Menno overleed aan A.L.S. Het bijzondere was dat ik daar­door niet bij God wegraakte, maar naar Hem toegetrokken werd. Ik heb ervaren hoe de levende Heer mij troostte en nabij was. Daaruit ontstond mijn latere roeping tot predikant.
In september 2018 ben ik afge­studeerd, met als specia­lisatie ‘onderling pastoraat’ en ‘gemeente­groeigroepen’. In 2019 ben ik verbonden als predikant aan de Gereformeerde kerk (PKN) in Ten Boer en vanaf augustus 2021 mag ik deze mooie gemeente dienen.
 

Samen mogen wij het evangelie verkondigen

  • Wij werken als predikantsechtpaar: Peter voor 16 uur en Inge ook voor 16 uur. Het is ons verlangen om mensen bij Jezus te brengen, ze op te bouwen in hun geloof en naast hun te staan in vreugde en verdriet. Dat hoeven we niet alleen te doen. God heeft ons deze gemeente gegeven, om elkaar tot steun te zijn, en een levende gemeenschap te zijn waar iedereen welkom is, en zichzelf mag zijn.
  • In onze prediking staat het Woord van God centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat God niet alleen in de bijbel, maar ook nu nog steeds de levens van mensen ten goede kan veranderen. Als je je hart voor Hem open­stelt, en Jezus oprecht wilt volgen, kunnen er bijzondere dingen gebeuren.
  • Wij hebben een grote liefde voor het Joodse volk. Een aantal malen mochten wij Israel bezoeken, en dat heeft ons sterk bepaald bij de Joodse wortels van ons geloof, en de weg die God met Zijn volk gegaan is, en nog steeds gaat.
  • Wij beschouwen het als een voorrecht om God te mogen dienen. Als je Hem volgt, mag je leven uit zijn liefde, en leer je ook om de mensen om je heen lief te hebben. Waar God verschijnt, verdwijnen pijn, angst en verdriet, en komt er ruimte voor genezing en heelheid. Dat gunnen we ieder mens. Wij hopen dat God ons daarbij wil gebruiken. Tot eer van Hem en tot welzijn van de mensen die wij ontmoeten.

      Je bent welkom!

terug