Secties Huizum-West Secties Huizum-West
Onze wijkgemeente is opgedeeld in secties (wijkindeling) waarvoor een aantal ambtsdragers samen met pastoraal medewerkers, wijkbezoekers en wijkposten zorgdragen voor het contact met de gemeenteleden.

Overzicht gebied en bezetting van de secties binnen Huizum-West:

 

Sectie W01

Gebied: Bordineweg, Kinkhoornstraat, Kwelderstraat, Marningeweg, Marowijnestraat, Mauritsplein, Middelzeelaan, Paramaribostraat, Ried, Sudermuda, Uiterdijksterweg, Zeesterstraat.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Past. mdw. J. Jacobi en E.H. Jacobi, 06-298 148 56, 06-410 160 82
 • Wijkposten: M. Veenstra, tel. 288 43 13; A. van Vliet, tel. 288 58 21, mw. B.T. Dijkstra-Kemker, tel. 213 08 97.

Sectie W02

Gebied: Antillenweg, Arubastraat, Bonairestraat, Coroniestraat, Curaçaostraat, Irenestraat, Prins Bernhardstraat,  Sabastraat, Sint Eustatiusstraat, Sint Maartenstraat, Soestdijkstraat, Surinamestraat.

 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Past. medew.: mw. G. Posthumus-de Veer, tel. 213 89 01
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkpost: H. Bergsma, tel, 06-4059 0230. mw. G. Labordus, tel: 06-2718 2835.

Sectie W03

Gebied: Beatrixstraat (tot nr. 29), Margrietstraat, Marijkestraat, Nijlânsdyk (met uitzondering van Nijlânstate - S11), Prinsessenweg, Willem Alexanderplein.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Past.medew.: G. Posthumus-de Veer, tel. 213 89 01 
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkposten: mw. G. Labordus, tel: 06-2718 2835. mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36. mw. B. van der Werff, tel. 288 23 48.

Sectie W04

Gebied: Adriaen Brouwerstraat, Gerard Terborchstraat, Honthorststraat, Jacob Marisstraat, Jan van Goyenstraat, Nicolaes Maesstraat, Pieter de Hooghstraat, Pieter Lastmanstraat, Van Harinxmaplein, Van Miereveltplantsoen.

 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Past.medew.:  G. Plantinga, tel. 212 98 32
 • Diaken:  mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkbezoekers:  mw. R. Tabak-Klaver, tel. 213 87 48; mw. F. Seinen-Haisma, tel. 212 31 68; mw. J. Bosch-Bosch, tel: geen
 • Wijkposten:  R. Tabak, tel. 213 87 48; mw. F. Seinen-Haisma, tel. 212 31 68; G. Braaksma, tel. 213 47 71

Sectie W05

Gebied: Aert de Gelderstraat, Aylvastraat, Badweg, Borniastraat (even nrs. t/m 30) Bosboomstraat, Carel Fabritiusstraat, Carel van Manderstraat, De Eenhoorn, Elias Vonckstraat, Eysingastraat, Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, Hoekemastraat, Huizumerlaan (even nrs. t/m. 22), Jan de Baenstraat, Jan van de Capellestraat, Jozef Israëlsstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Matthias van Pellicomstraat, Mesdagstraat, Oostergoweg, Oostergoplein, Paulus Moreelsestraat, Schrans, Sint Jansstraat, Tadingastraat, Verlengde Schrans.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Coördinator: dhr. A.S. Bakker, tel: 213 30 557
 • Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 212 98 32
 • Wijkposten: mw. P.M. Miedema-Woudstra, tel. 288 74 11; R.W. Tamminga, tel. 213 93 34; mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31

Sectie W06

Gebied: Achter het Station, Eekhoffstraat, Emmanuel Murandstraat, Gymnasiumstraat, Halbertsmastraat, Hofstraat, Hollanderdijk, Hollanderhof, Hollanderstraat, Leeuwarderstraat, Nieuwe Hollanderdijk, Nieuwe Schrans, Raadhuisstraat, Smidsbuurt, Starterstraat, Van Blomstraat, Van Harenstraat, Waling Dijkstrastraat, Wassenberghstraat, Winsemiusstraat, Wijnhornsterstraat.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Coördinator: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Diaken:mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkposten: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48; K. Dijkstra, tel. geen

Sectie W07

Gebied: Anton Mauvestraat, Ferdinand Bolstraat, Frans van Mierisstraat, Gabriël Metsustraat, Govert Flinckstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat, Van der Helststraat, Van Ostadestraat, Van de Veldestraat, Vincent van Goghstraat.

 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Past. mdw.: mw. C. de Schiffart-Groeneveld, tel. 213 85 37
 • Diaken: mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkposten: dhr. & mw. A. Romkema-Plantinga, tel. 212 37 91, G. Vos, tel. 212 74 65;  mw. J. Klunder, tel. 06-2024 1901

Sectie W08

Gebied: Aert van der Neerstraat, Albert Cuypstraat, Cornelis Trooststraat, Hercules Seghersstraat, d’Hondecoeterstraat, Hondiusstraat, Jan Lievensstraat, Jan Steenstraat, Lucas van Leydenstraat, Ruysdaelstraat, Simon de Vliegerstraat, Van Loonstraat, Vermeerstraat, Wouwermanstraat.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Ouderling: mw. K. Schuitema, tel. 06-123 399 60
 • Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 212 98 32
 • Wijkposten: mw. P. Bergsma, tel. 215 21 75; S. Wielsma, tel. 213 88 09; mw. J. Klunder
  tel. 06-2024 1901; mw. A. Andrea-Siedsma, tel. 215 41 32. mw. P. Haaima, tel. 06-2527 5052

Sectie W09

Gebied: Bakker Korffstraat, Breitnerstraat, Cornelis Krusemanstraat, Dirk Boutsstraat, Floris Versterstraat, Jan van Scorelstraat, Jan Tooropstraat, Jan Vethstraat, Jeroen Boschstraat, Jongkindstraat, Julianalaan, Rochussenstraat.

 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Ouderling: dhr. W. Romkema, tel. 212 37 91
 • Diaken: mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkpost: mw. J. Dijkstra-Hilbink, tel. 212 93 21; A. Veenstra, tel. 213 97 83; L. Terpstra, tel. 289 61 00

Sectie W10

Gebied: Alle adressen buiten het grondgebied van de wijk, met uitzondering van Abbingahiem en Erasmushiem. Deze sectie kent geen wijkposten.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga en ds. I. de Rouwe
 • Coördinator: dhr. A.S. Bakker, tel. 213 30 57
 • Diaken: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers: mw. A.J. Visser-Plantinga, tel. 288 30 11; mw. J. Hooijenga-Smit, tel. 206 00 91; dhr. H. Seinen, tel. 212 31 68; Sj. Ploeg, tel. 213 51 64

Sectie W11

Gebied: Tehuizen/Serviceflats Nijlânstate, Abbingahiem, Erasmus.

 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Ouderling:  mw. M. van der Meulen, tel. 06-411 363 18
 • Diaken:  mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers:  mw. G. Riedstra-van der Kooi, tel. 289 47 29; mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48

 

terug