Secties Huizum-West Secties Huizum-West
Onze wijkgemeente is opgedeeld in secties (wijkindeling) waarvoor een aantal ambtsdragers samen met pastoraal medewerkers, wijkbezoekers en wijkposten zorgdragen voor het contact met de gemeenteleden.

Overzicht gebied en bezetting van de secties binnen Huizum-West:

 

 

Sectie W01
Gebied: Bordineweg, Kinkhoornstraat, Kwelderstraat, Marningeweg, Marowijnestraat, Mauritsplein, Middelzeelaan, Paramaribostraat, Ried, Sudermuda, Uiterdijksterweg, Zeesterstraat.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Past. medew. J. Jacobi en E.H. Jacobi, tel. 06-298 148 56 of  06-410 160 82
 • Diaken: H. Witteveen en W. Witteveen-Wind, tel. 06-208 487 99
 • Wijkposten: M. Veenstra, tel. 288 43 13, A. van Vliet, tel. 288 58 21, 
  mw. B.T. Dijkstra-Kemker, tel. 213 08 97
Sectie W02
Gebied: Antillenweg, Arubastraat, Bonairestraat, Coroniestraat, Curaçaostraat, Irenestraat, Prins Bernhardstraat,  Sabastraat, Sint Eustatiusstraat, Sint Maartenstraat, Soestdijkstraat, Surinamestraat.
 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Past. medew.: mw. G. Posthumus-de Veer, tel. 213 89 01
 • Diaken: H. Witteveen en W. Witteveen-Wind, tel. 06-208 487 99
 • Wijkpost: H. Bergsma, tel, 06-405 902 30, mw. G. Labordus, tel: 06-271 828 35
Sectie W03
Gebied: Beatrixstraat (tot nr. 29), Margrietstraat, Marijkestraat, Nijlânsdyk (met uitzondering van Nijlânstate - S11), Prinsessenweg, Willem Alexanderplein.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Past.medew.: mw. G. Posthumus-de Veer, tel. 213 89 01 
 • Diaken: H. Witteveen en W. Witteveen-Wind, tel. 06-208 487 99
 • Wijkposten: mw. G. Labordus, tel: 06-271 828 35 
  mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36, mw. B. van der Werff, tel. 288 23 48
Sectie W04
Gebied: Adriaen Brouwerstraat, Gerard Terborchstraat, Honthorststraat, Jacob Marisstraat, Jan van Goyenstraat, Nicolaes Maesstraat, Pieter de Hooghstraat, Pieter Lastmanstraat, Van Harinxmaplein, Van Miereveltplantsoen.
 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Past.medew.:  G. Plantinga, tel. 212 98 32
 • Diaken:  mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkbezoekers:  mw. R. Tabak-Klaver, tel. 213 87 48,
  mw. F. Seinen-Haisma, tel. 212 31 68, mw. J. Bosch-Bosch, tel: geen
 • Wijkposten: mw. F. Seinen-Haisma, tel. 212 31 68,
  G. Braaksma, tel. 213 47 71
Sectie W05
Gebied: Aert de Gelderstraat, Aylvastraat, Badweg, Borniastraat (even nrs. t/m 30) Bosboomstraat, Carel Fabritiusstraat, Carel van Manderstraat, De Eenhoorn, Elias Vonckstraat, Eysingastraat, Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, Hoekemastraat, Huizumerlaan (even nrs. t/m. 22), Jan de Baenstraat, Jan van de Capellestraat, Jozef Israëlsstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Matthias van Pellicomstraat, Mesdagstraat, Oostergoweg, Oostergoplein, Paulus Moreelsestraat, Schrans, Sint Jansstraat, Tadingastraat, Verlengde Schrans.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Ouderling: mw. A. Krol, tel.06-430 683 31
 • Diaken: mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkposten: R.W. Tamminga, tel. 213 93 34,
  mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
Sectie W06
Gebied: Achter het Station, Eekhoffstraat, Emmanuel Murandstraat, Gymnasiumstraat, Halbertsmastraat, Hofstraat, Hollanderdijk, Hollanderhof, Hollanderstraat, Leeuwarderstraat, Nieuwe Hollanderdijk, Nieuwe Schrans, Raadhuisstraat, Smidsbuurt, Starterstraat, Van Blomstraat, Van Harenstraat, Waling Dijkstrastraat, Wassenberghstraat, Winsemiusstraat, Wijnhornsterstraat.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Coördinator: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Diaken: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkposten: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48, K. Dijkstra, tel. geen
Sectie W07
Gebied: Anton Mauvestraat, Ferdinand Bolstraat, Frans van Mierisstraat, Gabriël Metsustraat, Govert Flinckstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat, Van der Helststraat, Van Ostadestraat, Van de Veldestraat, Vincent van Goghstraat.
 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Past. medew.: mw. C. de Schiffart-Groeneveld, tel. 213 85 37
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkposten: dhr. & mw. A. Romkema-Plantinga, tel. 212 37 91,
  G. Vos, tel. 212 74 65,  mw. J. Klunder, tel. 06-202 419 01
Sectie W08
Gebied: Aert van der Neerstraat, Albert Cuypstraat, Cornelis Trooststraat, Hercules Seghersstraat, d’Hondecoeterstraat, Hondiusstraat, Jan Lievensstraat, Jan Steenstraat, Lucas van Leydenstraat, Ruysdaelstraat, Simon de Vliegerstraat, Van Loonstraat, Vermeerstraat, Wouwermanstraat.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Ouderling: mw. K. Schuitema, tel. 06-123 399 60
 • Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 212 98 32
 • Wijkposten: mw. P. Bergsma, tel. 215 21 75, S. Wielsma, tel. 213 88 09,
  mw. J. Klunder tel. 06-2024 1901, mw. A. Andrea-Siedsma, tel. 215 41 32
Sectie W09
Gebied: Bakker Korffstraat, Breitnerstraat, Cornelis Krusemanstraat, Dirk Boutsstraat, Floris Versterstraat, Jan van Scorelstraat, Jan Tooropstraat, Jan Vethstraat, Jeroen Boschstraat, Jongkindstraat, Julianalaan, Rochussenstraat.
 • Predikant: ds. I. de Rouwe
 • Coördinator: dhr. W. Romkema, tel. 212 37 91
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkpost: mw. J. Dijkstra-Hilbink, tel. 212 93 21, A. Veenstra, tel. 213 97 83,
  L. Terpstra, tel. 289 61 00
Sectie W10
Gebied: Alle adressen buiten het grondgebied van de wijk, met uitzondering van Abbingahiem en Erasmushiem. Deze sectie kent geen wijkposten.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga en ds. I. de Rouwe
 • Coördinator: dhr. A.S. Bakker, tel. 213 30 57
 • Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra  tel. 212 98 32
 • Wijkbezoekers: mw. J. Hooijenga-Smit, tel. 206 00 91, H. Seinen, tel. 212 31 68,
  Sj. Ploeg, tel. 213 51 64, mw. A.J. Visser-Plantinga tel 288 30 11
Sectie W11
Gebied: Tehuizen/Serviceflats Nijlânstate, Abbingahiem, Erasmus.
 • Predikant: ds. P.J. Elzinga
 • Ouderling:  mw. M. van der Meulen, tel. 06-411 363 18
 • Diaken: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers:  mw. G. Riedstra-van der Kooi, tel. 289 47 29,
  mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48

 
terug