Geplande erediensten Geplande erediensten

- Onze diensten (her)beluisteren via internet. Klik hier: kerkomroep

- Voor aansluiting op kerkradio: neem contact op met uw (wijk)diaken.


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding,
in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest
die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis,
opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden,
tot eer van Gods grootheid.
  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)


24 maart 9.30 uur / eredienst
voorganger: ds. Joh. Bakker, Stiens


31  maart 9.30 uur / eredienst
voorganger: ds. J. Lammers


7 april 9.30 uur / eredienst
voorganger: dr. J.D.Th. Wassenaar

7 april 19.00 uur / Zingen in de Kurios
leiding: mw. A. Brouwer

 

terug