Bij de Erediensten Bij de Erediensten

Kerkrijden

Hebt u geen vervoersmogelijkheid meer naar de kerk? U kunt op zondag naar de kerk worden gebracht door gemeenteleden die hiervoor hun eigen auto gebruiken. Wilt u van deze ‘dienst’ gebruik maken, meldt u dan aan. Coördinator: Rita de Groot.

Bloemencommissie

De bloemencommissie zorgt ervoor dat de zondagse bloemen­groet bij gemeenteleden thuis wordt bezorgd. Contactpersoon: Ans Kruize.

Beamer/camera-team

In de zondagse erediensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Alle liederen en Schriftlezingen worden via de beamer op het scherm geprojecteerd. Ook wordt er een camera gebruikt voor het uitzenden van beelden op www.kerkomroep.

Zanggroep Spirit!

Dat is de naam van de zanggroep gevormd door mensen uit de wijkgemeente die graag met elkaar willen zingen. Volgens het woordenboek betekent 'spirit': geestelijke kracht, fut, pit. Voor Spirit! betekent het vooral

“Zingen vanuit de Heilige Geest”.

Het combo bestaat uit piano, saxofoon, drums en gitaar. De groep staat onder muzikale leiding van Marianne Groothof-van der Heide.

Zangkoren

In de diensten wordt van tijd tot tijd meegewerkt door koren of muziekgroepen. Ook zijn er nogal wat gemeenteleden betrokken bij een aantal lokale koren waarover Pniëls Kerkkoor en Gospelkoor Sjammasj

 
terug