Bijzondere erediensten Bijzondere erediensten

Johannes de Heer zangdienst

Een aantal keren per jaar worden er Johannes-de-Heer zangdiensten gehouden op zondagavond om 19.00 uur. Vertrouwde liederen uit de Johannes de Heer zangbundel die gemakkelijk zijn mee te zingen en vertrouwd overkomen. Medewerking wordt verleend door mooie koren en er is een korte (toekomstgerichte) overdenking. De data kunt u vinden in de agenda

Adventszangdienst

Deze dienst wordt in de regel rond half december gehouden. Medewerking wordt verleend door één of meerdere zanggroepen Pniëls Kerkkoor, Gospelkoor Sjammasj, Zanggroep Spirit! De juiste datum wordt op tijd bekend gemaakt.

Zingen in de Kurioskerk

Een aantal keren per jaar wordt op zondagavond met elkaar gezongen in de grote zaal van de Kurioskerk. Door de aan­wezigen kunnen dan liederen uit diverse liedbundels worden opgegeven. Alie Brouwer-Meindertsma heeft de leiding en Gerk Venema begeleidt ons op de piano. Deze gezellige en muzikale zangavonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur. Ieder die van het zingen van geestelijke liederen houdt, is van harte welkom. Tussen het zingen door drinken we een kopje thee of koffie.

Openluchtdienst

De openluchtdienst wordt eenmaal per jaar gehouden in het Julianapark (direct achter de Kurioskerk), zodat een drempel geen belemmering hoeft te zijn om te komen. De dienst begint om 10.00 uur in de ochtend en er wordt een aansprekend thema voor de dienst bepaald. Bij slecht weer wordt de dienst verplaats naar het kerkgebouw. Er is muzikale begeleiding en eventueel inbreng van gemeenteleden. Na de dienst wordt er gezamenlijk gegeten.

Heilig Avondmaal

In de Kurioskerk wordt het Heilig Avondmaal eens in de drie maanden gevierd in de ochtenddienst en ook in de Stille Week voor Pasen. In september en op Goede Vrijdag is de viering aan tafel, de andere keren is er een lopende viering.

Kerkdienst in Abbingahiem

Een keer per maand wordt er een dienst georganiseerd in Abbingahiem, en wel op de laatste vrijdag van de maand om 15.30 uur. De Kurioskerk, de Oase en de CGK werken hierbij samen, maar de organisatie vindt plaats door de geestelijk verzorger van Abbingahiem zelf. Contactpersoon van onze kerk: Hannie van Beilen-Smid, tel. 2884848
 
terug