Bijzondere erediensten Bijzondere erediensten

Johannes de Heer zangdienst

Een aantal keren per jaar worden er Johannes-de-Heer zangdiensten gehouden op zondagavonden om 19.00 uur. Vertrouwde liederen uit de Johannes de Heer zangbundel die gemakkelijk zijn mee te zingen en vertrouwd overkomen. Vaak is er een koor uitgenodigd dat het geheel compleet maakt.

Shout-it-LOUD

Shout it Loud is de naam van de nieuwe bijeenkomsten in de Kurioskerk. Anders gezegd: Roep het uit, hou je niet stil. Vertel van de Here Jezus!
Shout it loud is bedoeld voor jongeren én ouderen jong van geest. De bijeenkomst is enkele keren per jaar op zondagavond 19.00 uur in de grote zaal van de Kurioskerk.

In Shout it Loud is alle ruimte voor gebed, gesprek en discussie. Niet moeilijk, niet zwaar, gewoon open. Alles mag, niets moet. Na afloop is er koffie en thee en kan er worden doorgepraat. Van harte welkom! Wij hebben er zin in!

Zingen in de Kurioskerk

Een aantal keren per jaar wordt op zondagavond met elkaar gezongen in de grote zaal van de Kurioskerk. Door de aan­wezigen kunnen dan liederen uit diverse liedbundels worden opgegeven. Gerk Venema begeleidt ons op de piano. Deze gezellige en muzikale zangavonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur. Ieder die van het zingen van geestelijke liederen houdt, is van harte welkom. Tussen het zingen door drinken we een kopje thee of koffie.

Openluchtdienst

De openluchtdienst wordt eenmaal per jaar gehouden in het Julianapark (direct achter de Kurioskerk), zodat een drempel geen belemmering hoeft te zijn om te komen.
De dienst begint om 10.00 uur in de ochtend en er wordt een aansprekend thema voor de dienst bepaald. Bij slecht weer wordt de dienst verplaats naar het kerkgebouw. Er is muzikale begeleiding en eventueel inbreng van gemeenteleden. Na de dienst wordt er gezamenlijk gegeten.

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt eens in de drie maanden gevierd in de ochtenddienst en ook in de Stille Week voor Pasen. In september en op Goede Vrijdag is de viering aan tafel, de andere keren is er een lopende viering.

Dienst in Nijlânstate

Het streven is om op een donderdag in de Adventstijd en in de Paasweek het Heilig Avondmaal in serviceflat Nijlânstate te vieren. Aanvang 16.00 uur.

Dienst in Abbingahiem

Iedere maand wordt er een dienst gehouden in zorgcentrum Abbingahiem, beneden in de Gasterij en begint in de regel op vrijdagmiddag om 16.00 uur.  Enkele malen is er viering van het Heilig Avondmaal.
Planning 2020 is:
17 jan (+ HA) - 21 feb - 20 mrt - 10 apr (+HA) - 15 mei - 19 juni - 17 juli - 21 aug - 18 sep (+ HA) - 16 okt - 20 nov - 18 dec.
terug