Bijzondere erediensten Bijzondere erediensten

Johannes de Heer zangdienst

Een aantal keren per jaar worden er Johannes-de-Heer zangdiensten gehouden op zondagavonden om 19.00 uur. Vertrouwde liederen uit de Johannes de Heer zangbundel die gemakkelijk zijn mee te zingen en vertrouwd overkomen. Vaak is er een koor uitgenodigd dat het geheel compleet maakt.

Adventszangdienst

Deze dienst wordt in de regel rond half december gehouden. Medewerking wordt verleend door één of meerdere zanggroepen Pniëls Kerkkoor, Gospelkoor Sjammasj, Zanggroep Spirit! De juiste datum wordt op tijd bekend gemaakt.

Zingen in de Kurioskerk

Een aantal keren per jaar wordt op zondagavond met elkaar gezongen in de grote zaal van de Kurioskerk. Door de aan­wezigen kunnen dan liederen uit diverse liedbundels worden opgegeven. Gerk Venema begeleidt ons op de piano. Deze gezellige en muzikale zangavonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 20.30 uur. Ieder die van het zingen van geestelijke liederen houdt, is van harte welkom. Tussen het zingen door drinken we een kopje thee of koffie.

Openluchtdienst

De openluchtdienst wordt eenmaal per jaar gehouden in het Julianapark (direct achter de Kurioskerk), zodat een drempel geen belemmering hoeft te zijn om te komen.
De dienst begint om 10.00 uur in de ochtend en er wordt een aansprekend thema voor de dienst bepaald. Bij slecht weer wordt de dienst verplaats naar het kerkgebouw. Er is muzikale begeleiding en eventueel inbreng van gemeenteleden. Na de dienst wordt er gezamenlijk gegeten.

Terugblik Openluchtdienst
Op 26 juni 2022 was er weer een Openluchtdienst. In de krant stond: 'Wat klonk het 'U zij de glorie' mooi in het Julianapark'. Lees het volledige artikel van het Friesch Dagblad
Bij Hem ligt onze Toekomst; de enige zekere en beslist hoopvolle Toekomst.

Heilig Avondmaal

In de Kurioskerk wordt het Heilig Avondmaal eens in de drie maanden gevierd in de ochtenddienst en ook in de Stille Week voor Pasen. In september en op Goede Vrijdag is de viering aan tafel, de andere keren is er een lopende viering.

Dienst in Abbingahiem

Gestreefd wordt om iedere maand een dienst te houden in zorgcentrum Abbingahiem, waarbij de Kurioskerk, de Oase en de Chr. Ger. Kerk samenwwerken. Aanvang is in de regel op een vrijdagmiddag om 16.00 uur. De data worden in Abbingahiem bekend gemaakt.
 
terug