Aandachtspunten dienst Aandachtspunten dienst

Vooraf

In de hal van de kerk wordt u door een gastheer/vrouw welkom geheten. Uw jas kunt u kwijt aan de kapstok. Op een statafel ligt informatie over onze gemeente en enkele activiteiten. Wilt u voorbede aanvragen dan graag het ingevulde voorbedebriefje afgeven aan de dienstdoende ouderling. U kunt ook iedere maand mede een kaart ondertekenen die ter bemoediging bij een gemeentelid wordt afgegeven. Bent u slechthorend? De kerk heeft een ringleiding zodat u hierop uw hoortoestel kunt afstemmen.

Ochtenddienst

Elke zondag om 9.30 uur houden wij dienst in de Kurioskerk. Soms houden we diensten die 'anders' zijn dan gewoon, bijvoorbeeld een jeugddienst, kinderdienst of een dienst die een Bijbelkring heeft voorbereid.

Avonddienst

Er is zondags geen middagdienst. Wel houden we in de wintermaanden regelmatig op de zondagavond een bijzondere dienst zoals een Johannes de Heer-zangdienst of een Shout-it-Loud- dienst. Lees hierover bij Bijzondere diensten.

Kinderoppas

Voor de kleine kinderen tot 4 jaar is er iedere zondag de mogelijkheid voor kinderoppas. Tijdens de collecte - of na de dienst - worden de kinderen weer opgehaald door de ouders. Info bij  a.andrae@chello.nl
Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar het e-mailadres dat op de nieuwsbrief staat.

Kindernevendienst

Voor de aanwezige kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er een kindernevendienst gehouden. Na het zingen van een kinderlied gaan ze naar hun eigen ruimte. Onder leiding van een enthousiast roulerend team wordt op een begrijpelijke wijze uitleg gegeven aan de hand van de bijbel èn wordt er veel geknutseld en getekend. Enige tijd na de verkondiging worden de kinderen weer in de dienst verwelkomd en wordt er vaak nog een kinderlied gezongen.

Zingen

In de diensten kunnen we zingen uit het Liedboek voor de Kerken, het Nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. En de teksten verschijnen EXTRA GROOT op de beamer.

Koffiedrinken na de dienst

Na élke ochtend­dienst is er in de grote zaal van de Kurioskerk gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor kinderen is er uiteraard frisdrank te krijgen.
 
terug