Geplande erediensten Geplande erediensten

► Onze diensten zijn direct of achteraf te beluisteren via internet op kerkomroep


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)
 

►Zo 15 december 9.30u / Eredienst 3e Advent
ds. H.M. Jansen,
m.m.v.. Pniëls Kerkkoor

 

►Zo 15 december 19.00u / Zangdienst Joh. de Heer
ds. J. v.d. Veen,
m.m.v. Int. Burgumer Mannenkoor

 

►Zo 22 december 9.30 uur / Eredienst 4e Advent
Dr. J.D.Th.Wassenaar

 

► Di 24 december 22.00u / Kerstnachtdienst
Mw. N. Berntsen,

m.m.v. gospelkoor Sjammasj en harmonieorkest Da Capo
 

► Wo 25 december 9.30u / 1e Kerstdag
Ds. Joh. Bakker, Kerstfeest

m.m.v. Gelegenheidskoor met combo en trompettiste Groothof
terug