Contacten Contacten
  • Adres en kaart Kurioskerk

  • Kerkelijk Bureau

Hier kunt u terecht voor:
► administratie kerk (incl. ledenadmie)
► informatie en betalingen (ook Kerkbalans)
► abonnement kerkblad Geandewei
► beheer collectebonnen
► postadres Algemene Kerkenraad
► postadres College van Kerkrentmeesters

Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden  tel. 058-212 71 17
OPEN: van 9 -11 uur op woensdagmorgen

  huizum@kerkelijkburo.nl

  • Wijkpredikanten

Ds. Inge de Rouwe
Ried 2, 8931 HA Leeuwarden  tel. 058-8438209
  freulezon@gmail.com

Ds. Peter Elzinga
Ried 2, 8931 HA Leeuwarden  tel. 058-8438209
  pe.elzinga@planet.nl

  • Scribaat

Postadres: Wijkkerkenraad Huizum-West
Julianalaan 38, 8932 AA Leeuwarden
  scribaatkurioskerk@outlook.com

  • Coördinator / ouderling Pastoraat

Alie Brouwer-Meindertsma
Gerard Terborchstraat 76, 8932 MD  tel. 058-2127918 of 06-23138393
  ag.brouwermeindertsma@hotmail.com

  • Koster Kerkgebouw

David Droogsma  tel: 058-216 09 08 (in kerkgebouw)

  kurioskerk@gmail.com

NB: Een zaal of ruimte reserveren? Klik hier

  • Webmaster

Henriëtte Stam
  email webmaster
 

terug