NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt aan gemeenteleden bij voorkeur digitaal verspreid. Aan gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags in de kerk uitgereikt.
De actuele Nieuwsbrief downloaden kan ook:
 

NIEUWSBRIEF 29 november 2020
NB: op de download-versie is soms bepaalde
privacy-gevoelige info verwijderd en/of zijn
personen op foto's onherkenbaar gemaakt.
terug