NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief Kurioskerk

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Het streven is deze vóór vrijdagavond aan gemeenteleden (mits hiervoor aangemeld) digitaal toe te zenden. Zie voor 'Aanmelden' op de Nieuwsbrief. Gemeenteleden die geen email hebben, krijgen de nieuwsbrief zondags in de kerk aangereikt. Hieronder kan de actuele Nieuwsbrief gelezen worden zonder privacy gevoelige informatie.

Klik de afbeelding om te downloaden.

Kerkblad Geandewei


Voor de protestantse kerken in Fryslân is kerkblad Geandewei beschikbaar. Het blad verschijnt 2-wekelijks en in de editie Leeuwarden is het nieuws van onze wijkgemeente opgenomen. Voor slechts enkele tientjes p/jr bent u abonnee en wordt het blad ook nog thuisbezorgd. Aanmelden kan bij het kerkelijk bureau. Bezoek eens de website Geandewei!

Privacyverklaring


De privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) vereist zorgvuldigheid omtrent het gebruik van persoonlijke gegevens in publicaties, waaronder deze website. Klik en lees onze volledige privacyverklaring!
 
 
Kurioskerk actueel Kurioskerk actueel

Terugblik Openluchtdienst

Wat zijn we de Here God dankbaar voor:
● het mooie weer waardoor de dienst toch buiten kon worden gehouden
● alle mensen (ook de vele gasten) die de dienst bezochten
● de goede en blijde boodschap van ds. Piet Hulshof
● de mooie zang van The Young Christian Singers
● de mooie muziek van Brassband Hosannah
● de prachtige samenzang onder leiding van Hosannah en YCS
● alle vrijwilligers achter de schermen, ook de flyerverspreiders
● koster David die het allemaal weer zo mooi voor elkaar had (incl. de zonnebloemen op tafel)
● de gezelligheid en saamhorigheid na de dienst
● de koeken, cakes en wat al niet meer, allemaal gebakken of meegebracht door gemeenteleden
● het lekkers dat Bakkerij Bruinsma voor de laatste keer verzorgde; het kon niet beter! Ook niet in alle jaren hiervoor!
● het mooie stukje in de krant: 'Wat klonk het 'U zij de glorie mooi in het Julianapark' (zie het artikel van het Friesch Dagblad )
● het feit dat bij Hem onze Toekomst ligt; de enige zekere en beslist hoopvolle Toekomst.
Tot volgend jaar (DV)!
De openluchtdienstcommissie


Actie Kerkbalans 2022

In januari ging Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Alle leden van onze gemeente kreegen een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage voor het  jaar 2022.
Hebt u nog geen bijdrage toegezegd, dan graag alsnog doen.

  • Hebt u de antwoordenvelop nog klaarliggen, dan graag op uw contactadres afgeven of bij de kerk.
  • Uiteraard kunt u zonder toezegging altijd uw bijdrage(n) via de bank overmaken.

Meer info: KLIK HIER.
College van Kerkrentmeesters