Vacature predikant Vacature predikant
De Protestantse  wijkgemeente Huizum-West  te Leeuwarden zoekt  een

PREDIKANT voor 0,8 fte


De  Protestantse  Gemeente  te  Leeuwarden-Huizum  kent  twee  wijkgemeenten,  elk met  een  eigen  kerkgebouw  en  predikant.  De  Kurioskerk,  die  op  1  oktober  1964  in gebruik  werd  genomen,  fungeert  als  kerkgebouw  voor  de  wijkgemeente  Huizum-West.

De wijkgemeente Huizum-West vindt haar inspiratie in de Bijbel, Gods Woord, in het bijzonder in het grote gebod zoals in Matth. 22 staat verwoord. Ons verlangen is een levende kerk waar mensen hart hebben voor de Here Jezus en het gezag van de Bijbel erkennen, levendiger dan ooit.  De Kurioskerk wil een geloofsgemeenschap  zijn,  die  gericht  is  op  de  ontmoeting  met  Jezus  Christus,  de ontmoeting met elkaar, de ontmoeting met de ander.

Wij zoeken een predikant die

  • bevlogen is en een bijbelgetrouwe woordverkondiging voorstaat met Christus als middelpunt
  • de gemeente helpt om een eigentijdse Bijbelse gemeente te zijn die in de gezindheid van Christus mensen tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus maakt
  • wil werken aan evangelische vernieuwing van binnenuit, met nadruk op een persoonlijke geloofsrelatie, brede liedcultuur en laagdrempelige kerkdiensten en activiteiten
  • gestalte geeft aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël
  • met zijn pastorale insteek de pastorale werkers (ouderlingen, pastorale medewerkers en anderen) weet te stimuleren en te motiveren.

Wij zijn een meelevende en betrokken gemeente in een levendige stad. Wij zoeken geen ‘duizendpoot’, maar een predikant die zich allereerst geroepen weet door de Heer, gedreven door Zijn Geest, de Bijbel aanvaardt als Gods woord en past bij onze gemeente en zich thuis kan voelen in onze wijk.

U bent van harte uitgenodigd om te reageren door uw motivatiebrief en Curriculum Vitae te sturen naar
 
 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, de heer M. Veenstra (tel. 058-2884313) of genoemd e-mailadres.

De profielschets en ons beleidsplan zijn hieronder te raadplegen en ook op te vragen op genoemd e-mailadres.
 
► De PROFIELSCHETS van de te beroepen predikant
 
► Het actuele BELEIDSPLAN  van de gemeente Huizum-West

 
terug