Aandachtspunten dienst Aandachtspunten dienst

Vooraf

U bent van harte welkom bij onze erediensten. In de hal van de kerk liggen voorbedebriefjes die u na invulling mag afgeven aan de dienstdoende ouderling. Daarnaast kunt u elke maand mede een kaart ondertekenen die ter bemoediging aan een gemeentelid wordt afgegeven.

Ochtenddienst

Elke zondag om 9.30 uur houden wij dienst in de Kurioskerk. Soms houden we diensten die 'anders' zijn dan gewoon, bijvoorbeeld een jeugddienst, kinderdienst of een dienst die een Bijbelkring heeft voorbereid.

Avonddienst

In de wintermaanden houden we regelmatig op de zondagavond een bijzondere dienst zoals een Johannes de Heer-zangdienst of een Shout-it-Loud- dienst.

Kinderoppas

Voor de kleine kinderen tot 4 jaar is er iedere zondag de mogelijkheid voor kinderoppas. Tijdens de collecte - of na de dienst - worden de kinderen weer opgehaald door de ouders. Info bij 
Oppas nodig? Mail dan zaterdag vóór 18.00 uur naar het e-mailadres dat op de nieuwsbrief staat.

Kindernevendienst

Voor de aanwezige kinderen in de basisschoolleeftijd wordt er een kindernevendienst gehouden. Na het zingen van een kinderlied gaan ze naar hun eigen ruimte. Onder leiding van een enthousiast roulerend team wordt op een begrijpelijke wijze uitleg gegeven aan de hand van de bijbel èn wordt er veel geknutseld en getekend.

Zingen

In de diensten kunnen we zingen uit het Liedboek voor de Kerken, het Nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel en Opwekking. En de teksten verschijnen EXTRA GROOT op de beamer.

Koffiedrinken na de dienst

Na élke ochtend­dienst is er in de grote zaal van de Kurioskerk gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.
 
terug