Kerkdiensten KerkdienstenOchtenddienst

Elke zondag om 9.30 uur houden wij dienst in de Kurioskerk aan de Julianalaan 38 in Leeuwarden (Huizum).
Soms houden we diensten die 'anders' zijn dan gewoon. Dat kan een jeugddienst zijn of een kinderdienst of een dienst die is voorbereid door deeelnemers aan een Bijbelkring. En soms wordt zo'n dienst mede uitgevoerd door de voorbereiders.

Avonddienst

In de wintermaanden houden we regelmatig op de zondagavond een bijzondere dienst zoals een Johannes de Heer-zangdienst of een Shout-it-Loud- dienst.

MEER INFO

Zingen

In de diensten kunnen we zingen uit het Liedboek voor de Kerken, het Nieuwe Liedboek, de Evangelische Liedbundel en Opwekking.
De teksten verschijnen ook EXTRA GROOT op de beamer.

Koffiedrinken na de dienst

Na élke ochtend­dienst is er in de grote zaal van de Kurioskerk gelegenheid voor ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.
terug