Bijbelkring

Bijbelkring

MiddagBijbelkring: Daniël

Seizoen 2019/20: maandelijks op dinsdagmiddag 15.00 uur. Start: 1 oktober. Leiding: ds. Joh. Bakker.
Sinds jaar en dag komt deze bijbelkring maandelijks samen op de dinsdag vanaf 15.00 uur. Vorig jaar is het Bijbelboek Petrus besproken. Dit jaar is in gezamenlijkheid gekozen voor een ander Bijbelboek: Daniël. De eerste samenkomst is op dinsdag 1 oktober om 15.00 uur. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Joh. Bakker.

Bijbelkring: Israel

Dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur in zaal 5. 19 november, 17 december 2019 en 21 januari, 18 februari en 21 april 2020. Leiding: Eggie Busz
Boekje: 12 artikelen over Israël; (Kees Kant, Michael Mulder, Bernhard Reitsma, Jan Dirk Wassenaar e.a.)
We gaan verder met de laatste drie hoofdstukken van het boekje: 12 artikelen over Israël. In dit boekje geven christelijke theologen hun visie op twaalf diverse onderwerpen die met Israël te maken hebben. Geen eensluidende visies, maar wel visies die uitnodigen tot gesprek. Daarna gaan we samen op zoek naar een ander leerzaam boekje als basis voor de gespreksgroepen. Schroom niet om mee te doen, ook al kwam u of jij nog niet eerder. De avonden staan min of meer op zichzelf en worden geleid door Eggie Busz.

Twee bijeenkomsten: Israël en het Evangelie van Johannes

Dinsdagvond 19.30 uur in de Grote zaal. 8 oktober, 15 oktober 2019. Spreker: Henk Poot (van Christenen voor Israël)
Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods als het evangelie van Johannes. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien als de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we op de tweede avond ook in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

Bijeenkomst: Tekenen van de wederkomst

Dinsdagvond 19.30 uur, zaal 5. 17 maart 2020.
Spreker: ds. Oscar Lohuis (o.a. voor Christenen voor Israël)
terug