Bijbelkring Bijbelkring

Vooraf

Aanmelden
Goed om te weten is dat hierbij iedereen welkom is, ook in de loop van het jaar!. Aanmelden bij de scriba mag ivm regels omtrent corona. Hier kunt u ook uw vragen kwijt.

Voorbereiding
Het is altijd raadzaam ter voorbereiding het betrefffende Bijbelgedeelte (mits opgegeven natuurlijk) te lezen, dan weet u weer wat er staat en waar het over gaat. En wat wij schrijven en zeggen. kan hieraan getoetst worden. Gebruik liever de Statenbijbel of de NBG51. De NBV en andere populaire vertalingen zijn niet zo geschikt voor Bijbelstudie, omdat hierin niet de brontekst maar de leesbaarheid leidend is.

Seizoen 2021/22:

Bijbelkring: De bijbel door in 3 jaar

Wanneer: Een keer p/maand 19.30 - 21.30 uur op maandag: bespreken van het gelezene.
Lees mee om de Bijbel in 3 jaar tijd helemaal te lezen. De lezers ervaren het als zeer verrijkend en vaak ook als zeer verrassend. Wilt u meelezen? Doe het vooral. U kunt op elk moment instappen. De bedoeling is om elke maand in een kleine groep erover te spreken. Dan wel graag u eerst opgeven bij de scriba i.v.m. RIVM-regels en de ruimte! Het leesschema komt steeds in de Nieuwsbrief te staan.

Bijbelkring Israël: Het boek 'Totdat..."

Leiding: mw. E. Busz.
Wanneer: dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur.
Data: 5 oktober, 9 november, 7 december 2021, 11 januari, 8 februari en 8 maart 2022
Dit seizoen behandelen we het boek 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten) van ds. Willem J.J. Glashouwer. Over gebeurtenissen die zullen plaatsvinden als aan de voorwaarden zijn voldaan. Iedereen is welkom, ook als u nog niet eerder meedeed.

Lezing ds. Glashouwer: Totdat...

Spreker: ds. Willem J.J. Glashouwer
Ds. Glashouwer is emeritus predikant binnen de PKN en President for Israël International. Hij schreef meerdere boeken onder andere ‘Waarom Israël’, ‘Waarom eindtijd’, ‘Waarom Jeruzalem’ en ‘Zie, Hij komt’.
Wanneer: Dinsdag 29 maart 2022 om 19.30 uur.
Lezing over zijn boek 'Totdat...' (veertien profetische vergezichten).

MiddagBijbelkring: onderwerp n.n.b.

Leiding: ds. P. Elzinga
Wanneer: n.n.b. 
Ds. Peter Elzinga zal verdergaan met deze bijbelkring. Een onderwerp is nog niet gekozen. U zult hierover meer lezen in de nieuwsbrief en Geandewei; ook over de data. Ook bij deze kring is iedereen welkom, ook als u nog niet eerder meedeed.
 
terug