Kurioskerk actueel Kurioskerk actueel

Wijkgids en bezoekproject

De wijkgids 2022/2023 valt de komende weken bij u in de bus. Hierin kunt u onder meer lezen over de vormings- en toerustingsactiviteiten en andere activiteiten die dit winterseizoen op de planning staan. Ook de sectie-indeling staat vermeld!
Als bijlage bij de wijkgids vindt u informatie over ons jaarlijkse bezoekproject met een opgaveformulier. Schroom niet het formuliertje in te vullen of u telefonisch of via de e-mail op te geven (gegevens staan op de informatiebrief).
Getracht wordt het formuliertje de week na bezorgen weer bij u op te halen. U mag het ook in de doos in de hal van de kerk deponeren!Actie Kerkbalans

Hebt u nog geen bijdrage betaald, dan graag alsnog doen.

  • Hebt u de antwoordenvelop nog klaarliggen, dan graag op uw contactadres afgeven of bij de kerk.
  • Uiteraard kunt u zonder toezegging altijd uw bijdrage(n) via de bank overmaken.

Meer info: KLIK HIER.
College van Kerkrentmeesters

terug