Agenda activiteiten Agenda activiteiten

Bazaar op zaterdag 1 oktober 2022                                      

Op zaterdag 1 oktober a.s. wordt de jaarlijkse bazaar in de Kurioskerk Julianalaan 38 Leeuwarden gehouden;
START 9.30 uur. Draaiend Rad om 10.00 uur en de bekende VEILING van mooie spullen begint om 14.00 uur.
De opbrengst komt ten goede van het Mulanje Hospitaal Malawi; de vorige keer was dit ruim € 6000,-. Met de opbrengst van de Bazaar en het ophalen van oud papier kunnen wij het Hospitaal ondersteunen met een bedrag van ongeveer € 20.000,- /jaar.
Het verzorgingsgebied van het Hospitaal betreft ca. 70 dorpen met ongeveer 550.000 inwoners; opname van ongeveer 10.000 patiënten/jaar. Verder is er een eigen opleiding van verpleegkundigen en wordt er veel aan preventie gedaan o.a. Hiv/aids. Onze bijdrage is gebruikt voor het zeker stellen van de stroomvoorziening met zonnepanelen, accu's en de watervoorziening met waterpompen. Dit jaar voor de aankoop van medicijnen en medische apparatuur.

Inbreng van verkoopbare spullen

is mogelijk op vrijdag 30 september van 10.00 uur tot ca. 17.00 uur; bij uitzondering kunnen wij deze spullen ook ophalen. Ook door u zelf gebakken cakes, koek, taart enz. zijn welkom voor verkoop in de smulhoek. Mocht u nog vragen hebben dan kunnen die worden gesteld via de telefoon 0582151821 en 0582880038 of e-mail  malawiwerkgroep@hotmail.nl
Mocht u niet naar de bazaar kunnen komen en toch een bijdrage willen leveren, dan is daar altijd nog ons banknr. NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie PG Leeuwarden-Huizum t.a.v. van de Malawi werkgroep.

En…net stinne, mar op sneon 1 oktober derhinne!

Pieter Kooistra, Malawiwerkgroep
 

We hebben medewerkers nodig

en je kunt je nu al opgeven bij H. Stam of via email malawiwerkgroep@hotmail.nl
 
terug