vrijdag 31 maart 2023

Paaslunch

Datum: 
 vrijdag 31 maart 2023
Tijdstip: 
 12:00

Na de lunch wordt een collecte gehouden voor de Stichting Siloam. De Stichting Siloam is ervan overtuigd dat woord en daad hand in hand gaan. Daarom wordt de liefde en genade van God niet alleen uitgedragen met de mond maar ook met handen en voeten. Dit gebeurt op verschillende manieren. Siloam Curaçao biedt in een kleinschalige woonvorm kinderen een gezinsvervangend thuis. Soms zijn deze kinderen terminaal of chronisch ziek maar ook verblijven er kinderen die om diverse redenen niet thuis kunnen wonen. Naast de zorg voor lichamelijk welzijn voeden Robert en Durkje de aan hen toevertrouwde kinderen op met Bijbelse normen en waarden, waarbij liefde, bescherming en geborgenheid centraal staan. Hiermee hopen zij een gezonde basis te leggen die hen, in de breedste zin van het woord en waar mogelijk, kan helpen op de weg naar volwassenheid. Daarnaast verlenen ze hulp aan gezinnen die in armoede leven. Met grote toewijding, eenvoud en dienstbaarheid voorzien ze hen van zorg in de vorm van voedsel, liefde en aandacht. Zo dragen zij bij aan een menswaardiger bestaan voor deze groep mensen.

 

terug