Agendapagina
« vorige  |  maart 2024  |  volgende »

Zondag 3 maart 2024 Kerkdienst
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 9:30

 

Maandag 4 maart 2024 Gebedsuur
Tijdstip: 14:00  - 15:00

"Spreek o Heer door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus Licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek o Heer en voltooi in ons, war Uw hand begon tot Uw heerlijkheid”.

Een aantal gemeenteleden komen iedere maand een klein uurtje bij elkaar om te zingen, om uit de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. We geven elkaar de gelegenheid om hardop één of meerdere gebeden uit te spreken. Er wordt gebeden voor het plaatselijke kerkenwerk, voor lief en leed in de gemeente en voor andere zaken, die ons aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. Als u het moeilijk vindt om hardop mee te bidden…….geen probleem, want meezingen, meedenken en meeluisteren is al voldoende. Doet u mee? U kunt eventueel ook per mail of telefoon een gebedspunt doorgeven. E: krol0275@planet.nl. Tel. 0643068331.

Namens de gebedsgroep, Attje Krol en Harm Seinen.

 

Dinsdag 5 maart 2024 Gespreksgroep 1 KorintiĆ«rs
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 15:00  - 17:00

Met elkaar spreken over de bijbel, en wat dat ons in onze situatie en in ons leven te zeggen heeft, is voor mij als predikant een van de boeiendste dingen om te doen. De komende weken zou ik graag met elkaar willen spreken over de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Het is een gemeente die mij altijd heeft gefascineerd. Paulus had een sterke band met deze gemeente, maar er gingen ook veel dingen mis. Wat kenmerkte deze gemeente, met welke uitdagingen hadden zij te maken, en hoe gingen zij daar mee om? Wij weten in elk geval dat dit een gemeente was die te maken had met verdeeldheid. Hoe bewaar je de eenheid, en welke adviezen geeft Paulus daarvoor. Daarnaast worstelden deze heidenchristenen met allerlei ethische vragen, op het gebied van seksualiteit en vrijheid, en adviseerde Paulus hun over hun samenkomsten, over het avondmaal en over het gebruik van de gaven van de Heilige Geest. De spannende vraag is natuurlijk, of dit ook ons nog iets te zeggen heeft. In elk geval staat hierin een prachtig hoofdstuk over de liefde: 1 Korintiërs 13. Ik zou graag drie dinsdagmiddagen tussen 15.00 en 17.00 met een groep gemeenteleden in de Kurioskerk samen willen komen voor deze bijbelstudie, en wel op 27 februari, 5 maart en 19 maart. Iedereen is van harte welkom, ook als u maar een of twee keer aanwezig kunt zijn! ds. Peter Elzinga
 

 

Donderdag 7 maart 2024 Thema-avond De Openbaring van Jezus Christus
Locatie: De Fontijn, Goudenregenstraat
Tijdstip: 19:45

Op donderdag 29 februari en donderdag 7 maart zijn er in De Fontein aan de Goudenregenstraat bijeenkomsten over het thema 'De Openbaring van Jezus Christus'. Ds. Herman de Vries (voorganger in Feanwâlden en Feanwâldsterwal) zal aan deze avonden meewerken. De avonden starten om 19.45 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. In de pauze gratis koffie/ thee. Ook gemeenteleden van de Kurioskerk zijn van harte welkom aan deze thema-avond deel te nemen.

 

Zaterdag 9 maart 2024 Bazaar / Rommelmarkt
Tijdstip: 9:30  - 13:00

 

Zondag 10 maart 2024 Kerkdienst
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 9:30

 

Woensdag 13 maart 2024 Koffieochtend
Tijdstip: 10:00  - 11.30

 

Woensdag 13 maart 2024 Bidstond
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 19:30

Kerkdienst voor  'Gewas en Arbeid'

 

Woensdag 13 maart 2024 Wijkgemeente-avond
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 20:30

Woensdag 13 maart willen we u na de bidstond voor gewas en arbeid uitnodigen nog even te blijven voor de wijkgemeenteavond. De dienst begint om 19.30, aansluitend is er koffie met wat lekkers en van 20.30 tot uiterlijk 21.45 praten we u bij over waar we in onze gemeente mee bezig zijn.
 

 

Zondag 17 maart 2024 Johannes de Heer dienst
Tijdstip: 19:00

Met medewerking van het Lemster Mannenkoor

 

Zondag 17 maart 2024 Kerkdienst
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 9:30

 

Maandag 18 maart 2024 Kurioskuier
Tijdstip: 19:00

Een uurtje wandelen met als afsluiting een gezamenlijk kopje koffie

 

Vrijdag 22 maart 2024 Paaslunch
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 11:30

De Diaconie nodigt u van harte uit om de jaarlijkse paaslunch bij te wonen op 22 maart om 12.00 uur in de Kurioskerk. De inloop is vanaf 11.30 uur. Rond 14.30 uur is het slotwoord.
Ritsko van Vliet zal tijdens de maaltijd een presentatie verzorgen over de Stichting Amurang. De Diaconie steunt studenten theologie en verpleegkunde in Indonesië. De collecte tijdens de paaslunch is dan ook voor Amurang.
Geef u vooral op bij Cobi ten Hoeve: 
cobitenhoeve@kpnmail.nl of 2880536
 

 

Zondag 24 maart 2024 Kerkdienst
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 9:30

 

Woensdag 27 maart 2024 Koffieochtend
Tijdstip: 10:00  - 11.30

 

Zondag 31 maart 2024 Kerkdienst
Locatie: Kurioskerk
Tijdstip: 9:30