Werkgroep Malawi Werkgroep Malawi
 

Een stukje geschiedenis

De werkgroep is opgericht in 1979. Jongeren wilden destijds iets doen voor minder bedeelden in de wereld. De Diaconie ondersteunde dat initiatief. Er werd gezocht naar een project. Dit werd een kinderziekenhuis in Mulanje in Malawi. Hier was een gemeentelid uit Huizum werkzaam als arts. Met de opbrengsten van twee activiteiten ondersteunen we het ziekenhuis, wat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een echt ziekenhuis voor vrouwen, mannen en kinderen. Momenteel is er nog altijd een Nederlandse arts werkzaam (Roland v.d. Ven). Malawi is één van de armste landen van Afrika. Veel ondervoeding, Malaria en Aids.Kijk eens op de website van het Mulanje Mission Hospital

Bazaar / rommelmarkt

Kleinschalig werd begonnen met activiteiten om aan geld te komen. Al gauw werd jaarlijks een kleine rommelmarkt gehouden. Dit is uitgegroeid tot een groter gebeuren. Jaarlijks op de tweede zaterdag van de maand maart wordt een grote bazaar/rommelmarkt georganiseerd in en om onze Kurioskerk aan de Julianalaan. Later volgde ook het inzamelen van oud papier.

Oud papier actie

In overleg met de gemeente en Omrin wordt op de laatste vrijdag van de maand oud papier opgehaald in de wijken Aldlân-Oost, Aldlân-West, Huizum-Dorp en de Wielenpolle. Wij van de werkgroep moeten iedere maand 10 vrijwilligers leveren. Er wordt om de maand een dienst gedaan. Gemiddeld wordt per maand 40.000 kg opgehaald.

Vrijwilligers gevraagd

Voor beide activiteiten (oud papier inzamelen en bazaarwerk) zijn altijd nog vrijwilligers nodig. Voelt u er voor om uw Geloof handen en voeten te geven, meld u zich dan aan bij een werkgroeplid. Bel 058-2884460 of 06-48103889 of e-mail naar: 

Giften

Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op rekeningnummer
NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Prot. Kerk Huizum Malawiwerkgroep Leeuwarden
 
Werkgroep Roemenië Werkgroep Roemenië

De werkgroep

Onder verantwoordelijkheid van de diaconie van de Protestantse gemeente in Leeuwarden-Huizum is de ‘Werkgroep Leeuwarden-Huizum helpt Roemenië’ opgericht om steun te verlenen in Roemenië. Zelfs na de toetreding van dit land tot de Europese Unie is er met name op het platteland nog een grote achterstand in vergelijking met ons rijke westen. Veel gezinnen lijden onder de armoede. De werkgroep verleent in schrijnende gevallen financiële en materiële steun.

Werkgebied

De werkgroep is actief in het westen van Roemenië en wel in Vaida en directe omgeving. Vaida is een klein dorp zonder voorzieningen. De bevolking leeft een beetje van de landbouw, is gepensioneerd of werkeloos. Zij die wel werk hebben, doen dat in de grote stad, bijvoorbeeld Oradea. De jongeren trekken meestal weg.

Projecten

Er lopen langdurende projecten, die door de werkgroep worden ondersteund. Genoemd kunnen worden
  • het houtproject, waarmee een dertigtal arme gezinnen financieel in de gelegenheid wordt gesteld hout te kopen om de meestal strenge winters door te komen.
  • Ouders ontvangen bij de geboorte van een kind een babypakket en een geldbedrag om de eerste onkosten te kunnen betalen.
  • In schrijnende gevallen springt de werkgroep bij om het woonklimaat te verbeteren door bijvoorbeeld het herstel van een woonhuis mogelijk te maken.
  • Ook heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt dat een hartpatiënt de dringend noodzakelijke operatie kon ondergaan.
  • Ook participeert de werkgroep in een Warm Eten Project, waardoor oudere dorpsbewoners en jonge schoolkinderen regelmatig een warme maaltijd krijgen. De ouderen krijgen deze thuisbezorgd en de kinderen eten in het kerkelijk centrum.

Giften

U begrijpt dat veel geld nodig is om een en ander te blijven financieren. Uw gift kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL76 INGB 0005 1541 05 ten name van Werkgroep Roemenië Leeuwarden-Huizum, te Leeuwarden.

Bestuur

Het bestuur van de werkgroep bestaat momenteel uit vijf leden; uitbreiding zou mooi zijn. Mocht u interesse hebben om onze gelederen te versterken dan kunt u contact opnemen met de voorzitter,  tel.nr. 058-2884434.

Nieuwsbrief

Tweemaal per jaar geeft de werkgroep een nieuwsbrief uit om haar sponsoren op de hoogte te houden van de lopende en de nieuwe projecten.

Zustergemeente

De Protestantse gemeente in Leeuwarden-Huizum onderhoudt nauwe contacten met de Reformatorische gemeente (Parohia Reformata) in Vaida. Er vinden regelmatig uitwisselingen plaats in de vorm van bezoeken en kanselboodschappen.

Kijk voor info op de website van werkgroep roemenie