Vorming Vorming

Gebedskring

Elke 1e maandag van de maanden september t/m mei is er van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur gelegenheid om in kleine kring te bidden.
Gebed is de levensadem van iedere christen. Bidden is praten met God. Hem laten delen in alle facetten van je leven en er op vertrouwen dat Hij ook luistert. Er wordt gebeden voor al het werk dat in en vanuit de gemeente gebeurd. Wij mogen in vertrouwen bidden zoals we lezen in Fil. 4:6. “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”.
U hoeft zelf niet luidop te bidden
Van harte uitgenodigd!

Gespreksavonden over ‘het ene doel van God’

Maandagen 19.30 – 21.30 uur, zaal 5: 14 oktober, 11 november en 9 december 2019. Leiding: Nelleke Berntsen
Nu en dan lezen we of horen we over mensen die grote moeite hebben met het begrip ‘uitverkiezing’.  Hierbij is  geleerd, dat God sommige mensen heeft uitverkoren om ‘gered’ te worden, maar dat anderen helaas bestemd zijn om verloren te gaan. We kennen dit ook wel als het begrip ‘dubbele predestinatie’. Kan dit werkelijk het doel van God zijn?
Wijlen ds. J. Bonda heeft zich -na zijn emeritaat– intensief bezig gehouden met dit thema. Het resulteerde in  het boek ‘Het ene doel van God’. Een –meer leesbare- voorloper heet ‘Het heil van de velen’. Prof. dr. H. Berkhof schrijft in de aanbeveling bij dit boekje: “Ik bewonder de eerbiedige scherpzinnigheid van ds. Bonda, waarmee hij vergeten of overgeslagen perspectieven uit de Schriften tevoorschijn brengt. Zou het toch mogelijk zijn die doem van een ‘dubbelbesluit’ in God van ons af te werpen en ons met volle vreugde  aan Zijn eeuwige ‘ja’ tot ons leven toe te vertrouwen?”
Wij willen daar in drie avonden met elkaar naar kijken aan de hand van veel teksten die ds. Bonda bij dit onderwerp  heeft bestudeerd. Ze kunnen ons, zo zegt dr. Berkhof, het nodige voedsel geven voor hernieuwd nadenken en voor een nieuw en openhartig gesprek over onze persoonlijke heilszekerheid en het heil van de velen. Het is niet nodig dat u de boeken gelezen heeft.

Gespreksgroep 40-60 jarigen

Eens per maand komt deze groep bijeen. Houd nieuwsbrief en Geandewei in de gaten voor data, plaats en onderwerpen. Leiding: wisselend.
Vaak komen prikkelende geloofsvragen aan de orde, waarover we met elkaar in gesprek gaan. De avonden vinden plaats in de huiskamer van één van de deelnemers.

Catechisatie

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar zijn welkom op de catechisatie!

Belijdenis doen

Hopelijk zijn er jongeren (en ouderen) die weleens nadenken over belijdenis doen, maar de stap nog niet hebben gezet. Er eens over praten? Kaart het aan bij een ouderling of bij A.G. Brouwer-Meindertsma.

 

 
Bijbelkring

Bijbelkring

MiddagBijbelkring: Daniël

Seizoen 2019/20: maandelijks op dinsdagmiddag 15.00 uur. Start: 1 oktober. Leiding: ds. Joh. Bakker.
Sinds jaar en dag komt deze bijbelkring maandelijks samen op de dinsdag vanaf 15.00 uur. Vorig jaar is het Bijbelboek Petrus besproken. Dit jaar is in gezamenlijkheid gekozen voor een ander Bijbelboek: Daniël. De eerste samenkomst is op dinsdag 1 oktober om 15.00 uur. De bijeenkomsten worden geleid door ds. Joh. Bakker.

Bijbelkring: Israel

Dinsdagavond 19.30 - 21.30 uur in zaal 5. 19 november, 17 december 2019 en 21 januari, 18 februari en 21 april 2020. Leiding: Eggie Busz
Boekje: 12 artikelen over Israël; (Kees Kant, Michael Mulder, Bernhard Reitsma, Jan Dirk Wassenaar e.a.)
We gaan verder met de laatste drie hoofdstukken van het boekje: 12 artikelen over Israël. In dit boekje geven christelijke theologen hun visie op twaalf diverse onderwerpen die met Israël te maken hebben. Geen eensluidende visies, maar wel visies die uitnodigen tot gesprek. Daarna gaan we samen op zoek naar een ander leerzaam boekje als basis voor de gespreksgroepen. Schroom niet om mee te doen, ook al kwam u of jij nog niet eerder. De avonden staan min of meer op zichzelf en worden geleid door Eggie Busz.

Twee bijeenkomsten: Israël en het Evangelie van Johannes

Dinsdagvond 19.30 uur in de Grote zaal. 8 oktober, 15 oktober 2019. Spreker: Henk Poot (van Christenen voor Israël)
Er wordt wel gezegd dat geen evangelie zo pro-Joods is en geen evangelie zo anti-Joods als het evangelie van Johannes. Hoe zit dat eigenlijk met de Joden in het evangelie van Johannes? En wie is deze volgeling van Jezus en waarom laat hij allerlei andere dingen zien als de andere evangelisten? Wie zich er in verdiept ontdekt de bijzondere en prachtige boodschap van dit evangelie voor Israël. Omdat in Johannes de feesten een belangrijke rol spelen, gaan we op de tweede avond ook in op de betekenis van het Loofhuttenfeest.

Bijeenkomst: Tekenen van de wederkomst

Dinsdagvond 19.30 uur, zaal 5. 17 maart 2020.
Spreker: ds. Oscar Lohuis (o.a. voor Christenen voor Israël)