Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Catechisatie

Alle jongeren van 12 t/m 18 jaar zijn welkom op de catechisatie!

Belijdenis doen

Hopelijk zijn er jongeren (en ouderen) die weleens nadenken over belijdenis doen, maar de stap nog niet hebben gezet. Er eens over praten? Kaart het aan bij een ouderling of bij A.G. Brouwer-Meindertsma.

Rondetafelgesprekken 20-30 en 30- 45 jarigen

Wat betekent geloven voor je? Wat vind je er moeilijk aan? Kun je iets voor elkaar betekenen?  Zomaar wat vragen die aan de orde zouden kunnen komen in gesprekken aan de rondetafel. Data nog niet bekend.

Gespreksgroep 40-60 jarigen

Eens per maand komt deze groep bijeen. Seizoen 2018/19 eerste avond:
woensdag 10 oktober bij Teo en Rita de Groot (inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur)
Leiding: wisselend; met ds. Joh. Bakker.
Boekje: Aan tafel! (Prikkelende geloofsvragen); dr. Bert van Veluw.
In dit boekje worden onder meer de volgende prikkelende geloofsvragen behandeld: Is Allah dezelfde als God? Waarom al dat geweld in het Oude Testament? Hoe is Jezus familie van David? Waarvoor moest Jezus lijden en sterven? Wat is de hel? Waar is de hemel? En nog veel meer. Echt vragen om te bespreken tijdens de gespreksavonden van de 40/60-groep.

Gebedskring

Elke eerste maandag van de maanden september t/m mei is er van 19.00 tot ongeveer 19.30 uur gelegenheid om in kleine kring te bidden.
Het is niet een vaste kring van deelnemers. U hoeft zich ook niet van tevoren op te geven. Iedereen die iets beseft van de kracht van het gebed en samen met anderen wil bidden, is van harte welkom! U hoeft zelf niet luidop te bidden. Wanneer? Zie bij Activiteiten.
 
Bijbelkring

Bijbelkring
 

Bijbelkring: Petrus beter begrijpen

De middagbijbelkring gaat zich bezig houden met het leven van Petrus. Seizoen 2018/19 op de dinsdagmiddag vanaf 15.00 uur:
9 oktober, 13 november, 11 december, 8 januari, 12 februari, 12 maart.
Leiding: ds. Joh. Bakker
Boekje: Petrus beter begrijpen, over het volgen van Petrus; Niels de Jong en Niels van Donselaar.
We gaan verder met hoofdstuk 6 uit dit boekje. Een boekje dat het vorig seizoen veel en open gespreksstof opleverde. Ook al gaan we verder met het boekje van vorig seizoen, de kring staat open voor iedereen!

Bijbelkring: Israel

Seizoen 2018/19 op de dinsdagavond vanaf 19.30 uur:
16 oktober, 20 november, 18 december, 22 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april
Leiding: Eggie Busz
Boekje: 12 artikelen over Israël; Kees Kant, Michael Mulder, Bernhard Reitsma, Jan Dirk Wassenaar e.a.
Het gesprek met en over Israël blijft actueel, ook nu de staat Israël 70 jaar bestaat. In dit boekje geven christelijke theologen hun visie op twaalf diverse onderwerpen die met Israël te maken hebben. Geen eensluidende visies, maar wel visies die uitnodigen tot gesprek.

Bijbelkring: Openbaring van Johannes

Seizoen 2018/19 op de maandagavond vanaf 19.30 uur:
8 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april (en evt. in mei en juni)
Leiding: Nelleke Berntsen
Boekje: Leeuw en Lam; Prof. P.J. Lalleman.
Er gebeuren veel dingen om ons heen in de wereld. Dingen, die ook onze blik op de bijbel beïnvloeden. Zo is er de laatste tijd nogal wat belangstelling voor het bijbelboek Openbaring. Is dit alleen maar ‘bij wijze van spreken’?  Was het vooral bedoeld voor de eerste christenen in hun verdrukking? Of kunnen wij er in onze tijd ook door bemoedigd worden? Prof. Lalleman bespreekt in ‘Leeuw en Lam’ in tien bijbelstudies een aantal gedeelten uit dit bijbelboek.