Overzicht secties Huizum-West Overzicht secties Huizum-West

Overzicht gebied en bezetting van de secties binnen Huizum-West:

Sectie W01

Gebied: Bordineweg, Kinkhoornstraat, Kwelderstraat, Marningeweg, Marowijnestraat, Mauritsplein, Middelzeelaan, Paramaribostraat, Ried, Sudermuda, Uiterdijksterweg, Zeesterstraat.

 • Ouderling: vacant
 • Diaken:  mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkbezoeker.:  mw. B.T. Dijkstra-Kemker, tel. 213 08 97
 • Wijkposten:  A. van Vliet, tel. 2885821; A. Jansma, tel. 288 63 90; mw. B.T. Dijkstra-Kemker, tel. 213 08 97

Sectie W02

Gebied: Antillenweg, Arubastraat, Bonairestraat, Coroniestraat, Curaçaostraat, Irenestraat, Prins Bernhardstraat,  Sabastraat, Sint Eustatiusstraat, Sint Maartenstraat, Soestdijkstraat, Surinamestraat.

 • Past. medew.: mw. G. Posthumus-de Veer, tel. 213 89 01
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkbezoekers: geen
 • Wijkpost: H. Bergsma, tel, 06-405 902 30; mw. G. Labordus, tel: geen

Sectie W03

Gebied: Beatrixstraat (tot nr. 29), Margrietstraat, Marijkestraat, Nijlânsdyk (met uitzondering van Nijlânstate - S11), Prinsessenweg, Willem Alexanderplein.

 • Past.medew.: G. Posthumus-de Veer, tel. 213 89 01 
 • Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 288 05 36
 • Wijkbezoekers: geen
 • Wijkposten: mw. G. Labordus, tel: geen

Sectie W04

Gebied: Adriaen Brouwerstraat, Gerard Terborchstraat, Honthorststraat, Jacob Marisstraat, Jan van Goyenstraat, Nicolaes Maesstraat, Pieter de Hooghstraat, Pieter Lastmanstraat, Van Harinxmaplein, Van Miereveltplantsoen.

 • Past.medew.:  G. Plantinga, tel. 212 98 32
 • Diaken:  mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkbezoekers:  mw. R. Tabak-Klaver, tel. 213 87 48; mw. F. Seinen-Haisma, tel. 212 31 68; mw. J. Bosch-Bosch, tel: geen
 • Wijkposten:  R. Tabak, tel. 213 87 48; mw. S. de Boer-van der Molen, tel. 213 42 81; mw. F. Seinen-Haisma, tel. 212 31 68; G. Braaksma, tel. 213 47 71

Sectie W05

Gebied: Aert de Gelderstraat, Aylvastraat, Badweg, Borniastraat (even nrs. t/m 30) Bosboomstraat, Carel Fabritiusstraat, Carel van Manderstraat, De Eenhoorn, Elias Vonckstraat, Eysingastraat, Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, Hoekemastraat, Huizumerlaan (even nrs. t/m. 22), Jan de Baenstraat, Jan van de Capellestraat, Jozef Israëlsstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Matthias van Pellicomstraat, Mesdagstraat, Oostergoweg, Oostergoplein, Paulus Moreelsestraat, Schrans, Sint Jansstraat, Tadingastraat, Verlengde Schrans.

 • Ouderling: Mw E.H. Jacobi-Hiemstra, tel: 212 62 69
 • Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 212 98 32
 • Wijkbezoeker: mw. J.H. Herder-Bakker, tel. 213 38 24
 • Wijkposten: mw. P.M. Miedema-Woudstra, tel. 288 74 11; R.W. Tamminga, tel. 213 93 34; Mw. S. Venema-Brons, tel 213 18 89

Sectie W06

Gebied: Achter het Station, Eekhoffstraat, Emmanuel Murandstraat, Gymnasiumstraat, Halbertsmastraat, Hofstraat, Hollanderdijk, Hollanderhof, Hollanderstraat, Leeuwarderstraat, Nieuwe Hollanderdijk, Nieuwe Schrans, Raadhuisstraat, Smidsbuurt, Starterstraat, Van Blomstraat, Van Harenstraat, Waling Dijkstrastraat, Wassenberghstraat, Winsemiusstraat, Wijnhornsterstraat.

 • Ouderling: mw. A. Krol, tel. 288 11 22
 • Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 212 98 32
 • Wijkbezoekers: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48; mw. J. van der Velde-Kiemel, tel. 2134984; K. van Wieren, tel. 212 71 47
 • Wijkpost: K. van Wieren, tel. 212 71 47

Sectie W07

Gebied: Anton Mauvestraat, Ferdinand Bolstraat, Frans van Mierisstraat, Gabriël Metsustraat, Govert Flinckstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat, Van der Helststraat, Van Ostadestraat, Van de Veldestraat, Vincent van Goghstraat.

 • Ouderling: mw. H. Bruinsma-Veenstra, tel. 051 734 13 97
 • Diaken: mw. M. van de Lageweg-IJtsma, tel. 254 22 87
 • Wijkbezoekers:  mw. G. Welles-Visser, te. 213 92 94
 • Wijkposten: mw. A. Romkema-Plantinga, tel. 212 37 91, G. Vos, tel. 212 74 65;  S. Dijkstra, tel. 213 08 97

Sectie W08

Gebied: Aert van der Neerstraat, Albert Cuypstraat, Cornelis Trooststraat, Hercules Seghersstraat, d’Hondecoeterstraat, Hondiusstraat, Jan Lievensstraat, Jan Steenstraat, Lucas van Leydenstraat, Ruysdaelstraat, Simon de Vliegerstraat, Van Loonstraat, Vermeerstraat, Wouwermanstraat.

 • Past.medew.: mw M. Schouten, tel. 06-24 30 87 20
 • Diaken: mw. M. van de Lageweg-IJtsma, tel. 254 22 87
 • Wijkbezoekers: geen
 • Wijkposten: mw. P. Bergsma, tel. 215 21 75; S. Wielsma, tel. 213 88 09

Sectie W09

Gebied: Bakker Korffstraat, Breitnerstraat, Cornelis Krusemanstraat, Dirk Boutsstraat, Floris Versterstraat, Jan van Scorelstraat, Jan Tooropstraat, Jan Vethstraat, Jeroen Boschstraat, Jongkindstraat, Julianalaan, Rochussenstraat.

 • Ouderling: vacant;
 • Coördinator: L. Terpstra, tel. 289 61 00
 • Diaken: mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 288 53 31
 • Wijkbezoekers: mw. M. Koezema-Boorsma, tel. 213 37 06; mw. G. Terpstra-Wessels, tel. 289 61 00
 • Wijkpost: mw. J. Dijkstra-Hilbink, tel. 212 93 21; A. Veenstra, tel. 213 97 83

Sectie W10

Gebied: Alle adressen buiten het grondgebied van de wijk, met uitzondering van Abbingahiem en Erasmushiem. Deze sectie kent geen wijkposten.

 • Past.medew.: Vacant
 • Diaken: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers: mw. A. Schoon-Norbruis, tel. 215 78 25; mw. A.J. Visser-Plantinga, tel. 288 30 11; mw. F. Zijlman-Eekhof, tel. 288 17 74; dhr. H. Seinen, tel. 212 31 68

Sectie W11

Gebied: Nijlânstate, Abbingahiem, Erasmus.

 • Ouderling:  mw. A. Stevens-Lijzenga, tel. 215 07 63
 • Diaken:  mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48
 • Wijkbezoekers:  mw. G. Riedstra-van der Kooi, tel. 289 47 29; mw. J. van Beilen-Smid, tel. 288 48 48


 

terug