Overzicht secties Huizum-West Overzicht secties Huizum-West

Overzicht gebied en bezetting van de secties binnen Huizum-West:
 

Sectie W01

Gebied: Bordineweg, Kinkhoornstraat, Kwelderstraat, Marningeweg, Marowijnestraat, Mauritsplein, Middelzeelaan, Paramaribostraat, Ried, Sudermuda, Uiterdijksterweg, Zeesterstraat.

Ouderling: vacant
Diaken:  mw. J. ten Hoeve, tel. 2880536
Wijkbezoeker.:  mw. B.T. Dijkstra-Kemker, tel. 2130897
Wijkposten:  A. van Vliet, tel. 2885821; A. Jansma, tel. 2886390; mw. B.T. Dijkstra-Kemker, tel. 2130897

Sectie W02

Gebied: Antillenweg, Arubastraat, Bonairestraat, Coroniestraat, Curaçaostraat, Irenestraat , Prins Bernhardstraat  Sabastraat, Sint Eustatiusstraat, Sint Maartenstraat, Soestdijkstraat, Surinamestraat

Past. medew.: mw. G. Posthumus-de Veer, tel. 2138901
Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 2880536
Wijkbezoekers: geen
Wijkpost: H. Bergsma, tel, 0640590230; mw. G. Labordus, tel: geen

Sectie W03

Gebied: Beatrixstraat (tot nr. 29), Margrietstraat, Marijkestraat, Nijlânsdyk (met uitzondering van Nijlânstate - S11), Prinsessenweg, Willem Alexanderplein

Past.medew.: G. Posthumus-de Veer, tel. 2138901 
Diaken: mw. J. ten Hoeve, tel. 2880536
Wijkbezoekers: geen
Wijkposten: mw. G. Labordus, tel: geen

Sectie W04

Gebied: Adriaen Brouwerstraat, Gerard Terborchstraat, Honthorststraat, Jacob Marisstraat, Jan van Goyenstraat, Nicolaes Maesstraat, Pieter de Hooghstraat, Pieter Lastmanstraat, Van Harinxmaplein, Van Miereveltplantsoen

Past.medew.:  G. Plantinga, tel. 2129832
Diaken:  mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 2885331
Wijkbezoekers:  mw. R. Tabak-Klaver, tel. 2138748; mw. F. Seinen-Haisma, tel. 2123168; mw. J. Bosch-Bosch, tel: geen
Wijkposten:  R. Tabak, tel. 2138748; mw. S. de Boer-van der Molen, tel. 2134281; mw. F. Seinen-Haisma, tel. 2123168; G. Braaksma, tel. 2134771

Sectie W05

Gebied: Aert de Gelderstraat, Aylvastraat, Badweg, Borniastraat (even nrs. t/m 30) Bosboomstraat, Carel Fabritiusstraat, Carel van Manderstraat, De Eenhoorn, Elias Vonckstraat, Eysingastraat, Frans Halsstraat, Gerard Doustraat, Hoekemastraat, Huizumerlaan (even nrs. t/m. 22), Jan de Baenstraat, Jan van de Capellestraat, Jozef Israëlsstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Matthias van Pellicomstraat, Mesdagstraat, Oostergoweg, Oostergoplein, Paulus Moreelsestraat, Schrans, Sint Jansstraat, Tadingastraat, Verlengde Schrans

Ouderling: Mw E.H. Jacobi-Hiemstra, tel: 2126269
Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 2129832
Wijkbezoeker: mw. J.H. Herder-Bakker, tel. 2133824
Wijkposten: mw. P.M. Miedema-Woudstra, tel. 2887411; R.W. Tamminga, tel. 2139334; Mw. S. Venema-Brons, tel 2131889

Sectie W06

Gebied: Achter het Station, Eekhoffstraat, Emmanuel Murandstraat, Gymnasiumstraat, Halbertsmastraat, Hofstraat, Hollanderdijk, Hollanderhof, Hollanderstraat, Leeuwarderstraat, Nieuwe Hollanderdijk, Nieuwe Schrans, Raadhuisstraat, Smidsbuurt, Starterstraat, Van Blomstraat, Van Harenstraat, Waling Dijkstrastraat, Wassenberghstraat, Winsemiusstraat, Wijnhornsterstraat

Ouderling: mw. A. Krol, tel. 2881122
Diaken: mw. A. Plantinga-Hoekstra, tel. 2129832
Wijkbezoekers: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 2884848; mw. J. van der Velde-Kiemel, tel. 2134984; K. van Wieren, tel. 2127147
Wijkpost: K. van Wieren, tel. 2127147

Sectie W07

Gebied: Anton Mauvestraat, Ferdinand Bolstraat, Frans van Mierisstraat, Gabriël Metsustraat, Govert Flinckstraat, Hobbemastraat, Paulus Potterstraat, Van der Helststraat, Van Ostadestraat, Van de Veldestraat, Vincent van Goghstraat

Ouderling: mw. H. Bruinsma-Veenstra, tel. 0517 341397
Diaken: mw. M. van de Lageweg-IJtsma, tel. 2542287
Wijkbezoekers:  mw. G. Welles-Visser, te. 2139294
Wijkposten: mw. A. Romkema-Plantinga, tel. 2123791, G. Vos, tel. 2127465;  S. Dijkstra, tel. 2130897

Sectie W08

Gebied: Aert van der Neerstraat, Albert Cuypstraat, Cornelis Trooststraat, Hercules Seghersstraat, d’Hondecoeterstraat, Hondiusstraat, Jan Lievensstraat, Jan Steenstraat, Lucas van Leydenstraat, Ruysdaelstraat, Simon de Vliegerstraat, Van Loonstraat, Vermeerstraat, Wouwermanstraat

Past.medew.: mw M. Schouten, tel. 06-24308720
Diaken: mw. M. van de Lageweg-IJtsma, tel. 2542287
Wijkbezoekers: geen
Wijkposten: mw. P. Bergsma, tel. 2152175; S. Wielsma, tel. 2138809

Sectie W09

Gebied: Bakker Korffstraat, Breitnerstraat, Cornelis Krusemanstraat, Dirk Boutsstraat, Floris Versterstraat, Jan van Scorelstraat, Jan Tooropstraat, Jan Vethstraat, Jeroen Boschstraat, Jongkindstraat, Julianalaan, Rochussenstraat

Ouderling: vacant;
Coördinator: L. Terpstra, tel. 2896100
Diaken: mw. S. Keuning-Geertsma, tel. 2885331
Wijkbezoekers: mw. M. Koezema-Boorsma, tel. 2133706; mw. G. Terpstra-Wessels, tel. 2896100
Wijkpost: mw. J. Dijkstra-Hilbink, tel. 2129321; A. Veenstra, tel. 2139783

Sectie W10

Gebied: Alle adressen buiten het grondgebied van de wijk, met uitzondering van Abbingahiem en Erasmushiem. Deze sectie kent geen wijkposten.

Past.medew.: T. Bergsma, tel. 2883709
Diaken: mw. J. van Beilen-Smid, tel. 2884848
Wijkbezoekers: mw. A. Schoon-Norbruis, tel. 2157825; mw. A.J. Visser-Plantinga, tel. 2883011; mw. F. Zijlman-Eekhof, tel. 2881774; dhr. H. Seinen, tel. 2123168
 

Sectie W11

Gebied: Nijlânstate, Abbingahiem, Erasmus

Ouderling:  mw. A. Stevens-Lijzenga, tel. 2150763
Diaken:  mw. J. van Beilen-Smid, tel. 2884848
Wijkbezoekers:  mw. G. Riedstra-van der Kooi, tel. 2894729; mw. J. van Beilen-Smid, tel. 2884848


 

terug