Overige activiteiten

Overige activiteiten

Stamppot- en snertavond

De stamppotavonden zijn zo goed aangeslagen dat we er een traditie van maken: op een avond in november samen eten! Want wat is er gezelliger dan samen eten? 
De jaarlijks in februari te houden snertavond is een jarenlange traditie geworden. Beide avonden beginnen om 17.30 uur.

Verjaardagskaart

Zo mogelijk ontvangt elk gemeentelid i.v.m. de eigen verjaardag een verjaardagskaart met gelukwensen van de wijkgemeente. De kaarten zijn geschilderd door de schildersgroep.

Kurioskuier

Wandelen is in en erg goed voor lichaam en geest. Daarom wordt in het winterseizoen gestart met ontspannen wandeltochtjes (van ong. 1 uur)  op elke 3e maandag van de maand om 19.00 uur vanaf de Kurioskerk. Neem gerust iemand mee. U hoeft zich niet op te geven.

Schilderen

Al een aantal jaren beoefent een groep gemeenteleden en anderen op de donderdagavond de schilderkunst. Dit onder leiding van de heren K.S. van der Brug en R. Dijkstra. Neem eens een kijkje op de donderdagavond in de Kurioskerk. U zult versteld staan van de resultaten. En het is nog gezellig ook.  Contactpersoon is de heer T. Bergsma.

Gezamenlijke activiteiten Diaconie

Jaarlijks worden door de diaconie enkele activiteiten georga­niseerd voor de oudere gemeenteleden, zoals een kerst­broodmaaltijd of nieuwjaarsbijeenkomst en een gezellige middag in het voorjaar. Zie onder Diaconie op de website welke dat zijn. Informatie daarover is te zijner tijd te lezen in Geandewei of de Nieuwsbrief.
 
terug