Ontmoeting Ontmoeting

Ontmoeting

Het is de bedoeling om in het begin van het jaar bijeenkomsten te houden waarin de onderlinge ontmoeting centraal staat. Eén bijeenkomst op de middag en één op de avond. Beide keren met hetzelfde programma. In ieder geval komen ook wijkaangelegnheden aan de orde.

Wijkavond

Eén of twee keer per jaar wordt door de kerkenraad een wijkavond georganiseerd voor de gehele gemeente. Ook op een wijkavond staat het onderlinge contact centraal, maar er is ook een inhoudelijk thema. Via de wekelijkse nieuwsbrief en Geandewei ontvangt u daarover later nader bericht.

Koffieochtenden (met bibliotheek)

Eén keer in de twee weken is er koffiedrinken op de woensdagmorgen. Iedereen is welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Kurioskerk. De koffie staat klaar! Loop eens binnen om te praten, een spelletje te doen of een kijkje te nemen in de bibliotheek en boeken te lenen (gratis). En u kunt ook ter plekke kleding laten repareren.
terug