Werkgroep Malawi Werkgroep Malawi
 

Een stukje geschiedenis

De werkgroep is opgericht in 1979. Jongeren wilden destijds iets doen voor minder bedeelden in de wereld. De Diaconie ondersteunde dat initiatief. Er werd gezocht naar een project. Dit werd een kinderziekenhuis in Mulanje in Malawi. Hier was een gemeentelid uit Huizum werkzaam als arts. Met de opbrengsten van twee activiteiten ondersteunen we het ziekenhuis, wat in de loop van de jaren is uitgegroeid tot een echt ziekenhuis voor vrouwen, mannen en kinderen. Momenteel is er nog altijd een Nederlandse arts werkzaam (Roland v.d. Ven). Malawi is één van de armste landen van Afrika. Veel ondervoeding, Malaria en Aids.Kijk eens op de website van het Mulanje Mission Hospital

Bazaar / rommelmarkt

Kleinschalig werd begonnen met activiteiten om aan geld te komen. Al gauw werd jaarlijks een kleine rommelmarkt gehouden. Dit is uitgegroeid tot een groter gebeuren. Jaarlijks op de tweede zaterdag van de maand maart wordt een grote bazaar/rommelmarkt georganiseerd in en om onze Kurioskerk aan de Julianalaan. Later volgde ook het inzamelen van oud papier.

Oud papier actie

In overleg met de gemeente en Omrin wordt op de laatste vrijdag van de maand oud papier opgehaald in de wijken Aldlân-Oost, Aldlân-West, Huizum-Dorp en de Wielenpolle. Wij van de werkgroep moeten iedere maand 10 vrijwilligers leveren. Er wordt om de maand een dienst gedaan. Gemiddeld wordt per maand 40.000 kg opgehaald.

Vrijwilligers gevraagd

Voor beide activiteiten (oud papier inzamelen en bazaarwerk) zijn altijd nog vrijwilligers nodig. Voelt u er voor om uw Geloof handen en voeten te geven, meld u zich dan aan bij een werkgroeplid. Bel 058-2884460 of 06-48103889 of e-mail naar: 

Giften

Mocht u een gift willen overmaken, dan kan dat op rekeningnummer
NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Prot. Kerk Huizum Malawiwerkgroep Leeuwarden
terug