Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Actueel

De website is aangepast. Eén van de zaken die verandert is dat de NIEUWSBRIEF van de rechterkolom op de website is verplaatst naar de pagina NIEUWS.


Gevolgen Coronavirus

Door maatregelen van de overheid en op advies van onze classispredikant gaan kerkdiensten en bijeenkomsten  niet door. Dus:

voorlopig VERVALLEN
alle diensten & bijeenkomsten

Nieuws en bijzonderheden

Om u  en elkaar op de hoogte te houden van nieuws en berichten, zal de kerkenraad dat zoveel mogelijk doen via de Nieuwsbrief (ook extra edities) en via e-mail, de telefoon, de website en eventueel door  rondzendbrieven te bezorgen op uw adres.

terug