Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Gevolgen

Door maatregelen van de overheid en op advies van onze classispredikant gaan kerkdiensten en bijeenkomsten voorlopig niet door. DUS:
 
  • De kerkenraad zal u informeren via de Nieuwsbrief, e-mailtjes, telefoon, de website en door eventueel rondzendbrieven te bezorgen op uw adres.
  • Voorlopig wordt er iedere week een eredienst opgenomen die ook te beluisteren is via internet op kerkomroep. Zie op de website onder Erediensten.
  • Daarnaast wordt incidenteel op de Nieuwsbrief een korte overdenking van een voorganger geplaatst.
  • Bel iemand. De kerkenraad steunt het idee om in deze tijd telefonisch contact te houden met elkaar. Bel iemand van de gemeente en bemoedig elkaar. Doen!

Wanneer weer naar de kerk?

De kerkenraad vond het moeilijk, maar heeft er toch voor gekozen om (pas) op zondag 6 september weer te beginnen met fysieke diensten in de Kurioskerk. Op 1 juli vergadert de kerkenraad weer, mochten er redenen zijn om dit besluit te herroepen en eerder ‘opengaan’, dan zullen we dat zeker doen. Tot 1 september hopen we door te gaan met online diensten. We horen dat deze zeer gewaardeerd worden.
 
terug