Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Vacature predikant
en Beroepingswerk

De verklaring van solvabiliteit door het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Friesland is afgegeven. In de brief staat dat dit college geconstateerd heeft dat de protestantse gemeente te Leeuwarden-Huizum t.b.v. het beroepen van een predikant voor gewone werkzaamheden in deeltijdfunctie voor 80% van de werktijd, in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Dit betekent dat de beroepingscommissie nu daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Wij wensen de commissie hierbij van harte Gods zegen.

- De PROFIELSCHETS
van de te beroepen predikant: klik hier

- Het actuele BELEIDSPLAN van
de gemeente Huizum-West: klik hier
 


Nieuwsbrief per e-mail niet ontvangen?

Enkele gemeenteleden hebben gemeld dat de per e-mail toegezonden nieuwsbrief niet overkwam. Mogelijk dat uw provider een storing had. Het is in ieder geval raadzaam na te gaan of uw e-mailaccount zelf geen storende factor is. Onderstaande tips kunnen mogelijk helpen.
 
1. Het e-mailbericht kan in de map ‘Spam’ staan i.p.v. in de map ‘In’. De map ‘Spam’ kan bij u een andere naam hebben (bijv. ongewenste e-mail), maar heeft dezelfde functie. Kijk dus even of hier het e-mailtje staat en zo ja, dan de afzender aanmerken als veilig. Dan zal de volgende e-mail daar niet weer inkomen.
 
2. Het kan voorkomen dat een e-mailaccount aan het maximum zit qua capaciteit. Verwijder daarom eens wat oude ontvangen en verzonden berichten zodat er weer overzicht en ruimte is om nieuwe berichten te ontvangen.
 
terug