Kurioskerk nieuws Kurioskerk nieuws

Gevolgen

Door maatregelen van de overheid en op advies van onze classispredikant kunnen kerkdiensten en bijeenkomsten onder voorwaarden doorgaan. U wordt daarom dringend verzocht:
 
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen van de dienstdoenden op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven
Weer naar de kerk
Bij het ter kerke gaan houden we ons aan de regels van de Rijksoverheid. We doen daar in ieder geval erg ons best voor. Het is ook niet zo moeilijk. U komt gewoon naar de kerk en daar wordt u direct op het plein ontvangen en wordt u verteld hoe de gang van zaken is.

De aandachtspunten:
● Het kerkgebouw zal goed worden geventileerd. Vooraf en tijdens de dienst. En inderdaad is het dan een beetje koud. Schroom niet uw jas aan te doen. We zoeken naar een (veilige) oplossing voor de koude kerk.
● Ieder wordt gevraagd zich te laten registreren (naam en telefoonnummer), dat kan in de hal of achter in de kerk. Het is maar net welke ingang u neemt of aangewezen krijgt. Bij de registratietafels staan kerkenraadleden.
● We nemen onze jassen mee de kerkzaal in. Van de garderobe in de hal kan geen gebruik worden gemaakt.
● Het zou fijn zijn wanneer u uw handen desinfecteert. Dat kan bij de zuilen, die naast de registratietafels staan.
● Als u in de kerkzaal bent, krijgt u een plaats toegewezen (zoveel mogelijk in overleg).
● Achter in de kerk en in de hal staan manden of schalen voor de collectes. De bestemmingen staan aangegeven.
● In de dienst zelf zal niet gezamenlijk gezongen worden. Na de zegen zingen we het slotlied buiten onder begeleiding van orgelspel. Ieder houdt op het plein de 1,5 m afstand in acht (dat moet echt). We kunnen ook gebruik maken van het grasveld als dat nodig is. Wie liever nog niet meezingt, blijft even achter in de kerk.
● Na de samenzang buiten, gaan we weer ieder ons weegs. Houd een beetje rekening met elkaar; we kunnen niet allemaal tegelijk het plein verlaten en we kunnen ook niet alles regelen.
 
terug