Kurioskerk actueel Kurioskerk actueel

Wat besloten is

  • De kerkenraad heeft besloten vanaf 7 maart het kerkbezoek weer toe te staan. De RIVM-regels zijn dan van kracht. De diensten zijn altijd online te volgen op kerkomroep.
  • Wijkactiviteiten gaan tot nader order niet door. Uitzonderingen worden op de website vermeld en/of via de Nieuwsbrief bekend gemaakt.
  • Zodra er activiteiten in de kerk zijn waarbij u WELKOM bent, dan wordt u dringend verzocht:
  1. zich aan de geldende richtlijnen te houden
  2. de aanwijzingen op te volgen
  3. bij klachten die gerelateerd zijn aan corona thuis te blijven

Nieuwe predikanten

Inmiddels hebben ds. P.J. Elzinga en ds. I. de Rouwe uit Ten Boer het uitgebrachte beroep aanvaard. Zoals het nu lijkt zullen onze nieuwe predikanten DV 22 augustus worden bevestigd.

Actie Kerkbalans 2021

Het College v. Kerkrentmeesters deelt mee dat de Actie Kerkbalans 2021 tot nu toe € 13.000 lager ligt dan vorig jaar en € 20.000 onder de begroting 2021. Het resultaat is vooreerst teleurstellend te noemen. Bij dezen roepen wij alle leden op, die nog geen bijdrage hebben toegezegd, dit alsnog te doen.
Klik hier voor meer info.
 
terug