Giften Giften
Wilt u onze kerk en diaconie financieel steunen? Graag! Wij kunnen niet zonder uw bijdrage!
En wanneer u (tijdelijk) niet in de gelegenheid bent onze eredienst te bezoeken, kunt u zo toch uw bijdrage overmaken. Alvast hartelijk dank!
Hieronder staan de rekeningnummers die in gebruik zijn met de link voor meer informatie over het betreffende onderwerp.

 

  • Gift wijkkas Kurioskerk
Rekeningnr:
Rek.nr. NL30 INGB 0004 2009 38 t.n.v. Prot. Wijkgem. Huizum-West o.v.v. gift.
Info: geen link.
De wijkkas is de 'lief & leed pot' van de wijkgemeente.
 
  • Betaling vrijwillige bijdragen Kerkbalans
Rekeningnr:
NL05 RABO 0373 7229 23 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum o.v.v. Actie Kerkbalans.
Info: ► Actie Kerkbalans
 
  • Gift / Collectegeld Kerk & betaling collectebonnen
Rekeningnr:
NL55 INGB 0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum, o.v.v. Collectegeld kerk c.q. Collectebonnen
Info: ► Gift/collecte Kerk
 
  • Gift / Collectegeld diaconie
Rekeningnr:
NL31 INGB 0000 8493 76 t.n.v. Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum o.v.v collecte diaconie
Info: ► Gift/collecte Diaconie
Uitzondering: Bij bepaalde bestemmingen e/o acties kan gevraagd worden uw bijdrage over te maken naar het opgegeven rekeningnummer. Dit wordt tijdig aangekondigd in kerkblad Geandewei en de Nieuwsbrief.
 
  • Gift Malawi werkgroep
Rekeningnr:
NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Malawiwerkgroep o.v.v. Gift
Info: ► Gift werkgroep Malawi
 
  • Gift werkgroep Roemenië
Rekeningnr:
NL76 INGB 0005 1541 05 t.n.v. Werkgroep Roemenië Leeuwarden-Huizum o.v.v. Gift
Info: ► Gift werkgroep Roemenie
 
terug