Geplande erediensten Geplande erediensten

► Onze diensten zijn direct of achteraf te beluisteren via internet op kerkomroep


Weet dit

In Hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in Hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.  (Efeziërs 1: 13-14 NBV)
  

► Zo 26 januari 9.30u / Eredienst
Ds. J. Wessels-Nijzink

 

► Zo 2 februari 9.30u / Eredienst
Ds. J. van der Veen

► Zo 2 februari 19.00u / Zingen in de Kurios
Leiding: A. Brouwer

 

► Zo 9 februari 9.30u / Eredienst
dhr. Arie Pieter Schep

 

► Zo 16 januari 9.30u / Eredienst
ds. Joh. Bakker

terug