Bij de erediensten

Bij de erediensten

Kerkrijden

Rita de Groot coördineert het zondagse autorijden naar de kerk.  Staat u nog niet op één van de roosters en wilt u wel gebruik maken van deze ‘dienst’, dan kunt u dan contact met haar opnemen.

Bloemencommissie

De bloemencommissie zorgt ervoor dat de zondagse bloemen­groet bij gemeenteleden thuis wordt bezorgd. Contactpersoon: Elly Lamminga.

Beamteam

In de zondagse erediensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Alle liederen en Schriftlezingen worden via de beamer op het scherm geprojecteerd.

Zanggroep in de wijkgemeente

Spirit! Dat is de naam van de zanggroep gevormd door mensen uit de wijkgemeente die graag met elkaar willen zingen. Volgens het woordenboek betekent spirit: geestelijke kracht, fut, pit.
Voor Spirit! betekent het vooral “Zingen vanuit de Heilige Geest”. De groep staat onder muzikale leiding van Annemarie Terpstra. Het combo bestaat uit Anna Jacobi (piano), Hepy Bruinsma (saxofoon), Menne Pieter Brouwer (drums) en Annemarie Terpstra (gitaar).
Contactpersoon: Alie G. Brouwer-Meindertsma.

Andere koren en verenigingen

In de diensten wordt van tijd tot tijd meegewerkt door koren of muziekgroepen. Wanneer Pniëls Kerkkoor zingt of het Seniorenkoor Avondzegen, zijn nogal wat gemeenteleden daarbij betrokken. 
Pniëls Vrouwenvereniging komt één keer in de twee weken op dinsdagavond bijeen in de Kurioskerk en vaak wordt er een spreker uitgenodigd. Inlichtingen en adresgegevens vindt u in de Jaargids van de protestantse gemeente Huizum.

Zondagse nieuwsbrief

Wijkgemeente Huizum-West streeft een open communicatie na. Is er nieuws te melden, dan doen we dat via de wekelijkse nieuwsbrief. Deze wordt bij voorkeur digitaal verspreid. Voor gemeenteleden die geen email hebben, wordt de nieuwsbrief zondags uitgereikt. Contactpersoon: Andries van Beilen.

Geandewei

Dit is de naam het kerkblad van de Protestantse gemeenten in Leeuwarden, editie Leeuwarden. Hierin wordt ook ons kerknieuws opgenomen. Het blad verschijnt 2-wekelijks en voor een abonnement kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau.
 

terug