Contact Contact

Zalenverhuur Kurioskerk & Koster kerkgebouw

David Droogsma
Julianalaan 38
8932 AA Leeuwarden
Tel: 058-216 09 08 (in kerkgebouw)

 

Routekaart

Kurioskerk Google maps

Wijkpredikant: de functie is vacant

Tijdelijk consulent en bijstand in het pastoraat:
Ds. Joh. Bakker
Tel. 058-844 63 26
 

Scriba

Alie Brouwer-Meindertsma
Gerard Terborchstraat 76
8932 MD Leeuwarden
Tel: 058 - 212 79 18
 

Kerkelijk Bureau is voor

  • administratie en (info) betalingen
  • abonnement kerkblad Geandewei
  • collectebonnen
  • postadres Algemene Kerkenraad
  • postadres College van Kerkrentmeesters

Julianalaan 38
8932 AA Leeuwarden
tel. 058-212 71 17
open: van 9 -11 uur op woensdag en vrijdag
gesloten: (indien opgegeven):  -
 

Webmaster

Andries van Beilen
 

terug