Bezoek Bezoek

Wandplastiek in de kerk: 'Water & Geest' van Jan Murk de Vries.
 

 

 

Bezoekproject

Ook in dit seizoen gaan we weer verder met ons bezoekproject

Samen de winter door’.

We hebben enige jaren terug dit project in het leven geroepen omdat het aantal wijkouderlingen/pastoraal medewerkers steeds kleiner wordt en zij niet meer in staat zijn alle gemeenteleden in hun sectie te bezoeken. En wat is er mooier om gemeentebreed het bezoekwerk op te pakken? Immers, pastoraat (het omzien naar elkaar) is een zaak van de gehele wijkgemeente.
Door dit bezoekproject wordt de saamhorigheid binnen onze wijkgemeente en de betrokkenheid naar elkaar groter. We leren elkaar veel beter kennen! Dit kregen we terug van bezoekers en gemeenteleden die bezoek ontvingen!
In september kunt op het uitgereikte formulier aangeven dat u/jij mee wilt doen door op bezoek te gaan en/of bezoek te ontvangen. Zo betrekken we de gehele gemeente bij het bezoekwerk, want gemeente zijn we samen.
Contactpersoon: Hepy Bruinsma-Veenstra.

Persoonlijk huisbezoek

Het lijkt alsof het ‘huisbezoek’ wat uit de mode raakt. Niets is minder waar. Als u bezoek van predikant, wijkouderling of pastoraal medewerker op prijs stelt, en als u het bezoekformulier niet hebt ingeleverd, geef dit dan aan.
 
U kunt het hele jaar door
deze wens kenbaar maken.

Neem in dat geval gerust contact op met uw ouderling of pastoraal mede­werker. De namen en telefoon­nummers van hen vindt u in de Jaargids of op de website onder Contact.
 
Ontmoeting Ontmoeting

Koffieochtenden

Eén keer in de twee weken is er koffiedrinken op de woensdagmorgen.

Iedereen is welkom

tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Kurioskerk. (Data zie Activiteitenagenda)
  • de koffie staat klaar! Loop eens binnen om te praten,
  • een spelletje te doen,
  • soms iets knutselen of
  • kijk in de bibliotheek om gratis (!) boeken te lenen.
  • u kunt ook ter plekke kleding laten repareren.

Ontmoeting

Het is de bedoeling om in het begin van het jaar bijeenkomsten te houden waarin de onderlinge ontmoeting centraal staat. Eén bijeenkomst op de middag en één op de avond. Beide keren met hetzelfde programma. In ieder geval komen ook wijkaangelegnheden aan de orde.

Wijkavond

Eén of twee keer per jaar wordt door de kerkenraad een wijkavond georganiseerd voor de gehele gemeente. Ook op een wijkavond staat het onderlinge contact centraal, maar er is ook een inhoudelijk thema. Via de wekelijkse nieuwsbrief en Geandewei ontvangt u daarover later nader bericht.