Bezoek Bezoek

In de kerk: 'Water & Geest' van Jan Murk de Vries.
 

 

 

Bezoekproject

Contact vinden wij belangrijk voor gemeente zijn. Bij de activiteitengids zit een losse bijlage met informatie over het bezoekproject. En uiteraard om daarop aan te geven dat u/jij mee wilt doen door op bezoek te gaan en/of bezoek te ontvangen. Zo betrekken we de gehele gemeente bij het bezoekwerk want gemeente zijn we samen.
Contactpersoon: Hepy Bruinsma-Veenstra.

Persoonlijk huisbezoek

Het lijkt alsof het ‘huisbezoek’ wat uit de mode raakt. Niets is minder waar. Als u bezoek van predikant, wijkouderling of pastoraal medewerker op prijs stelt, en als u het bezoekformulier niet hebt ingeleverd, geef dit dan aan. U kunt het hele jaar door deze wens kenbaar maken. Neem in dat geval gerust contact op met uw ouderling of pastoraal mede­werker. De namen en telefoon­nummers van hen vindt u in de Jaargids of op de website onder Contact.
 
Ontmoeting Ontmoeting

Ontmoeting

Het is de bedoeling om in het begin van het jaar bijeenkomsten te houden waarin de onderlinge ontmoeting centraal staat. Eén bijeenkomst op de middag en één op de avond. Beide keren met hetzelfde programma. In ieder geval komen ook wijkaangelegnheden aan de orde.

Wijkavond

Eén of twee keer per jaar wordt door de kerkenraad een wijkavond georganiseerd voor de gehele gemeente. Ook op een wijkavond staat het onderlinge contact centraal, maar er is ook een inhoudelijk thema. Via de wekelijkse nieuwsbrief en Geandewei ontvangt u daarover later nader bericht.

Koffieochtenden (met bibliotheek)

Eén keer in de twee weken is er koffiedrinken op de woensdagmorgen. Iedereen is welkom tussen 10.00 uur en 11.30 uur in de Kurioskerk. De koffie staat klaar! Loop eens binnen om te praten, een spelletje te doen of een kijkje te nemen in de bibliotheek en boeken te lenen (gratis). En u kunt ook ter plekke kleding laten repareren.