Berichten Berichten


Actueel

De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Daarnaast verschijnt er iedere week een nieuwsbrief van de Kurioskerk. Die kunt u downloaden via de rechterkolom hiernaast.
Extra of bijzondere actuele berichten worden hier vermeld.


In verband met de privacyverklaring zijn de fotoalbums op de website verwijderd.


Orkaan Idai treft Malawi

Hebt u afgelopen week ook in het nieuws gehoord dat de orkaan Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe is gegaan? Wij waren heel bezorgd en hebben geïnformeerd naar de gevolgen ervan voor het ziekenhuis. We kregen het volgende antwoord:

Er zijn hele zware regens gevallen, en er waren grote overstromingen, maar gelukkig trok de orkaan Idai grotendeels langs ons heen. Daardoor is de schade niet zo groot als in het verre zuiden van Malawi, Mozambique en oostelijk Zimbabwe.
Toch is er reparatie werk te doen, om snel de drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen in de dorpen in het verzorgingsgebied van MMH te herstellen. Sommige huizen zijn ingestort en gewassen zijn verwoest, maar onze eerste prioriteit nu is schoon water en herstel van het sanitair We schatten nu in dat ongeveer 4000 toiletten zijn ingestort, en 3 dorpen hebben dringend behoefte aan nieuwe waterpompen om schoon drinkwater te verzekeren.
Het kost 24 euro voor de bouwmaterialen om een latrine te herstellen. Een nieuwe put met pomp is duurder; 5300 euro per stuk. Alle hulp die geboden kan worden is hartelijk welkom. We zullen te zijner tijd een verslag verstrekken over de geboekte resultaten.

Wilt u helpen? Het rekeningnummer van de Malawi werkgroep is: NL60 INGB 0000 5203 15 t.n.v. Diaconie Prot. Kerk Leeuwarden-Huizum Werkgroep Malawi.
Namens de Malawi werkgroep,
Henriëtte Stam

 

terug