Berichten Berichten

Betalingen Kerkbalans

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus uw vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) gaan sinds eind 2018 naar een ander rekeningnummer.

►  Maakt u de bedragen zelf over met een periodieke overboeking via internetbankieren, dan dient u zelf het oude rekeningnummer in internetbankieren te wijzigen naar het nieuwe rekeningnummer
NL05 RABO 0373 7229 23.
Een kleine maar belangrijke aanpassing! Dit is nodig omdat de overstapservice (die onjuiste rekeningnummers alsnog corrigeerde) zeer binnenkort vervalt. Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, T: 2127117

► Alleen als u ons een machtiging hebt gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren is er geen actie nodig.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, tel. 2127117
E-mail:

We hawwe sa ferlet fan jo!

En dat is zo waar! Met het aftreden van Engelina Jacobi-Hiemstra als wijkouderling blijven er slechts vijf ouderlingen over, waarvan drie wijkouderlingen. En ook deze vijf ouderlingen staan het komende jaar of eventueel het jaar daarna op de nominatie om af te treden. Dit geldt ook voor een aantal diakenen! En het punt is dat de meeste van deze broeders en zusters dan ook niet meer herbevestigd kunnen worden. Gewoon omdat de termijnen echt bereikt zijn! Hoe lossen we dit op? Natuurlijk is er ons gebed. Maar naast het gebed, moet er ook gewerkt worden. Zo is het toch? Bid én werk, een bijbels principe.
Heel graag en heel serieus vragen wij u om samen met ons na te denken over het invullen van de huidige en komende vacatures in de kerkenraad? Geef namen door, van uzelf of van een ander. Met daarbij de vermelding voor welk ambt u denkt dat hij/zij of u (of jouzelf!) het meest geschikt is (welke gaven en talenten). Ook hiervoor kunt u briefjes in een doos doen in de hal!
terug