Berichten Berichten

Actueel

De website wordt zoveel mogelijk actueel gehouden. Daarnaast verschijnt er iedere week een nieuwsbrief van de Kurioskerk. Die kunt u downloaden via de rechterkolom hiernaast.
Extra of bijzondere actuele berichten worden hieronder vermeld.


In verband met de privacyverklaring zijn de fotoalbums op de website verwijderd.


Beroepingswerk

De beroepingscommissie is op 11 juli bij elkaar geweest. De commissie gaat in de zomermaanden op zoek naar geschikte kandidaten voor de vervulling van de predikantsvacature en vraagt de gemeenteleden om mee te denken.
Wilt u een predikant onder de aandacht brengen van de commissie, mailt u dan de naam naar of doet u een briefje bij mij in de brievenbus. Even aanspreken na de dienst mag natuurlijk ook!
Anke Andrae


Aanpassen rekeningnummer

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus de vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) gaan sinds 1 november 2018 naar een ander rekeningnummer.
► Gebruikt u hiervoor een periodieke overboeking via internetbankieren, dan wordt deze nu nog via de “overstapservice” doorgestuurd naar het nieuwe rekeningnummer. Maar pas op: binnenkort vervalt deze service!
Daarom dient u nu zelf actie te ondernemen door het oude rekeningnr. in internetbankieren te wijzigen naar het nieuwe nr. NL05 RABO 0373 7229 23. Een kleine maar belangrijke aanpassing!
► Heeft u ons een machtiging gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan is geen actie nodig.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau (zie Contact).
Anneke Timmermans
 
terug